Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

CORONAVIRUS: Cancel·lació de viatges Puc cancel·lar una reserva o anul·lar un viatge per la pandèmia del COVID-19?   Tots els qui tenim viatges programats o vols cancel·lats a causa de la crisi del coronavirus ens preguntem si es pot anul·lar el viatge o cancel·lar la reserva i, a què tenim dret en cas de cancel·lació? Abans…

CORONAVIRUS: Permís retribuït recuperable Permís retribuit recuperable per a treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials   L’activitat laboral i professional és un dels principals motius dels desplaçaments actuals en aquest país. Per aquest motiu i amb la prioritat de reduir la mobilitat, s’ha aprovat el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març,…

CORONAVIRUS: Contractes de lloguer durant l’estat d’alarma Es pot suspendre o ajornar el pagament del lloguer durant l’estat d’alarma?     Entre els dubtes legals que sorgeixen amb la crisi del coronavirus, un dels més repetits és en relació als lloguers: es pot ajornar o suspendre el pagament de la renda d’un local si aquest…

CORONAVIRUS: finançament amb garantia de l’ ICO   Els autònoms i les empreses que tenen necessitats de liquiditat a causa de la crisi del COVID-19, poden sol·licitar finançament amb garantia de l’ ICO. El finançament es formalitzarà sota la modalitat de préstec, amb un import màxim per client i any de 500.000 euros, en una…

CORONAVIRUS: Hisenda amplia els terminis dels procediments tributaris   Entre les mesures econòmiques aprovades pel RDL 8/2020, per a pal·liar l’efecte de la crisi del coronavirus, es preveu l’ampliació dels terminis dels procediments tributaris, fins al 30 d’abril de 2020. L’Agència Tributària (AEAT) dona així solució als procediments tributaris, com ara inspeccions, comprovacions, requeriments d’informació,…

CORONAVIRUS: Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) Què és un ERTO i com funcionaran els ERTOs a causa del COVID-19?   Entre les mesures econòmiques aprovades pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’ha aprovat, entre altres, la flexibilització dels…

CORONAVIRUS: MESURES DE RECOLZAMENT A TREBALLADORS Prestació per desocupació El nou Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha aprovat, entre altres, mesures per a l’accés a la prestació per desocupació per als casos en què els treballadors hagin vist…

CORONAVIRUS: MESURES DE RECOLZAMENT A AUTÒNOMS Exoneració de quotes i Prestació extraordinària per cessament d’activitat   El nou Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha aprovat, entre altres, mesures destinades a recolzar els autònoms que, a causa del COVID-19, s’han…

CORONAVIRUS: RÈGIM DE VISITES I GUARDA COMPARTIDA Es suspèn el règim de visites amb els fills o les alternances periòdiques de la guarda compartida pel COVID-19?   A través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel…

COVID-19: GUIA D’ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL   PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: PROTECCIÓ DE LA SALUT DE LES PERSONES TREBALLADORES Mesures preventives Les empreses poden adoptar mesures preventives o organitzatives que, de manera temporal, evitin situacions de contacte social, sense necessitat de paralitzar l’activitat. Aquestes mesures poden ser, entre altres, les següents: Organitzar el treball reduint…