CORONAVIRUS: Permís retribuït recuperable

Permís retribuit recuperable per a treballadors per compte aliè que no prestin serveis essencials

 

L’activitat laboral i professional és un dels principals motius dels desplaçaments actuals en aquest país. Per aquest motiu i amb la prioritat de reduir la mobilitat, s’ha aprovat el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. El Reial Decret-llei regula així un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori i limitat en el temps des el 30 de març fins el 9 d’abril, ambdós inclosos, per tots aquells treballadors que prestin serveis a empreses o entitats que desenvolupen activitats que no són considerades essencials.

Àmbit d’aplicació

S’aplica a aquelles persones treballadores per compte aliè l’activitat de les quals no va ser paralitzada el dia 14 de març amb la comunicació de l’estat d’alarma i que sí que es paralitza ara per considerar-se activitat NO essencial.

Estan excloses de l’àmbit d’aplicació:

  • Les persones treballadores que prestin serveis als sectors o línies de producció qualificats com a essencials, segons l’annex del Reial Decret Llei 10/2020 (sanitat, alimentació, assessories, etc.). Pots consultar el llistat d’activitats essencials aquí.
  • Les persones treballadores que presten serveis per empreses que hagin dut a terme un ERTO de suspensió o reducció de jornada.
  • Les persones que es trobin de baixa per Incapacitat Temporal.
  • Les persones que puguin dur a terme la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball.

Com funciona aquest permís retribuït recuperable?

El treballador NO ha d’acudir al seu lloc de treball, però conservarà el dret de retribució i, per tant, continuarà cobrant el seu salari de forma habitual i cotitzant a la Seguretat Social, però sense anar a treballar.

Com es recuperaran les hores?

Les hores que no s’han treballat hauran de ser recuperades. Es podran començar a recuperar a partir del dia 10 d’abril i fins al 31 de desembre de 2020. La forma de recuperació de les hores haurà de ser negociada i pactada entre treballador i empresari. S’ha de tenir en compte que sempre s’han de respectar les hores de descans setmanal i descans entre jornades.

En cas que sigui necessari, les empreses que es vegin obligades a aplicar aquest permís retribuït recuperable, podran mantenir un mínim de plantilla o de torns de treball per a mantenir l’activitat indispensable.

Permís retribuït recuperabl

Si et queda algun dubte per resoldre, posa’t en contacte amb Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors  trucant al 973 270 670 o enviant un correu electrònic a laboral@roigiroig.com

 

Departament laboral

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors