CORONAVIRUS: finançament amb garantia de l’ ICO

 

Els autònoms i les empreses que tenen necessitats de liquiditat a causa de la crisi del COVID-19, poden sol·licitar finançament amb garantia de l’ ICO.

El finançament es formalitzarà sota la modalitat de préstec, amb un import màxim per client i any de 500.000 euros, en una o varies operacions. La durada del préstec podrà ser d’1, 2, 3 ó 4 anys amb 1 any de carència de principal. El tipus d’interès del préstec serà fix, amb una TAE màxima d’1,5% (comissions incloses). Al País Basc, es podrà accedir a crèdits a cinc anys, sense interès (0%).

La nostra recomanació és sol·licitar el suficient finançament per a sis mesos de despeses generals més un 20% per a fer front a imprevistos.

Els ICO tenen fons limitats, de manera que en el moment que s’esgotin, si no obren línies noves, no haurà més finançament.

On sol·licitar el finançament: A qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l’ICO: SANTANDER, BBVA, CAIXABANK, BCC (GRUPO CAJAMAR) , B. COOPERATIVO, BANKINTER, CAJA RURAL DE TERUEL, LIBERBANK, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, CAJA RURAL DE NAVARRA, CAJA RURAL DE JAÉN, CAJA RURAL DE ZAMORA, CAJA RURAL DE ASTURIAS, GLOBALCAJA, CAJA RURAL DE ARAGÓN (BANTIERRA), CAJA RURAL DE GRANADA, UNICAJA.

Quan sol·licitar el finançament: Es podran formalitzar operacions fins el 31 de desembre de 2020.

Com sol·licitar el finançament: Per a sol·licitar el finançament, les entitats de crèdit demanen la següent documentació: renda, IVA anual, IVA trimestral, IRPF trimestrals, certificats d’estar a corrent de pagament amb Hisenda i amb la Seguretat Social i finalitat del préstec (correlació de despeses dels següents 2 mesos per a justificar l’import sol·licitat). Tota sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a aquesta prestació.

A Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors podem ajudar-te a sol·licitar i preparar tota la documentació necessària.

Si necessites ampliar aquesta informació, estem a la teva disposició al telèfon 973 270 670 o ens pots fer arribar la teva consulta per correu electrònic a fiscal@roigiroig.com

 

Departament Fiscal

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors