CORONAVIRUS: Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

Què és un ERTO i com funcionaran els ERTOs a causa del COVID-19?

 

Entre les mesures econòmiques aprovades pel Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’ha aprovat, entre altres, la flexibilització dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

La sigla ERTO significa expedient de regulació temporal d’ocupació. L’ERTO consisteix en la suspensió del contracte del treballador mentre dura la crisi, de manera que no hi ha acomiadament: un cop l’empresa reprengui l’activitat, el treballador torna a treballar amb el compromís de l’empresa de mantenir-lo durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat.

Així, es considera l’epidèmia de coronavirus com causa de força major, de manera que, per a iniciar els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada, les empreses únicament han de justificar que aquesta és la raó per la qual procedeixen a la regulació temporal d’ocupació.

Per a l’empresa, l’ERTO suposa la suspensió de la cotització a la Seguretat Social: així, en els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada basats en causa de força major temporal vinculada al COVID-19, s’exonera l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial relativa a les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors si l’empresa té menys de 50 treballadors, mentre que si en té 50 o més, l’exoneració és del 75 % de l’aportació empresarial. Aquesta exoneració no tindrà efectes per als treballadors, considerant-se aquest període com efectivament cotitzat a tots els efectes.

A més a més, també s’han aprovat altres mesures de recolzament, que t’expliquem més detalladament en aquest article: Principals mesures de recolzament a autònoms

Per al treballador, l’ERTO permet que els treballadors afectats puguin acollir-se a la cobertura de l’atur sense període previ de cotització per a rebre la prestació i que sense consumir prestació per atur. En aquest altre article t’expliquem més detalladament les mesures de recolzament per als treballadors: Principals mesures de recolzament a treballadors 

Si tens qualsevol dubte, consulta’ns al 973 270 670 o a laboral@roigiroig.com

Infografia ERTO

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada