DIRECCIÓ ESTRATÈGICA PER EMPRESES

 

Que fem:

 

Roig & Roig posa a disposició dels clients els serveis de l’àrea de direcció estratègica i marketing empresarial. Tant en una nova empresa com en una ja consolidada, l’entorn sempre fluctuant fa que es presentin contínuament desafiaments en l’activitat empresarial, alhora que també s’han de detectar a temps les oportunitats que sorgeixen.

Són situacions per a les que cal estar preparat i afrontar-les o aprofitar-les amb èxit, motiu pel qual els empresaris necessiten l’elaboració d’un pla estratègic. 

Els animem a que llegeixin les entrades al blog sobre la importància de la direcció estratègica en les empreses:

http://7 tips per fer crèixer el teu negoci

Un servei de diagnosi previ us permetrà guanyar COMPETITIVITAT, recuperar clients i augmentar la facturació.

Tanmateix realitzem estudis de viabilitat de negocis, les valoracions que es poden realitzar relatives al mercat existent, projecte empresarial, gestió de recursos i avaluació financera que permetin justificar la inversió front tercers, socis o institucions financeres. Alhora també, es pronostica la rendibilitat econòmica d’un projecte i l’avaluació de les ampliacions de negoci.

Els nostres objectius són: AUGMENT DELS CLIENTS, INCREMENT DE VENDES I POSICIÓ ESTRATÈGICA FRONT ELS COMPETIDORS

A qui ho fem:

Roig & Roig posa a disposició els serveis de Direcció Estratègica de l’Empresa i Marketing Empresarial a tots aquells Autònoms i PYMES que vulguin donar un impuls al seu negoci o iniciar-se en el món empresarial amb un projecte de negoci amb un nivell d’èxit molt elevat.

Són molts els empresaris que arrel de l’actual situació econòmica han vist com els seus negocis han estat perjudicats, i l’ajuda dels professionals de la Direcció Estratègica ha estat indispensable i necessària per fer un replantejament o un nou enfocament dels seus negocis.

 

Com ho fem:

L’elaboració d’un pla estratègic d’empresa té com a objectiu l’augment de clients, l’increment de vendes i l’ampliació de la quota de mercat per ser un referent front els competidors.  L’elaboració d’un pla estratègic comporta:

  • Estudi i valoració in situ del negoci (els professionals es desplacen a la seu de l’empresa)
  • Anàlisi extern de l’entorn (competidors, mercat, clients, localització, negoci)
  • Anàlisi intern (producte/servei, preu, distribució)
  • Assessorament del disseny estratègic més adequat per cada negoci
  • Disseny d’estratègies per la captació i ampliació de quota de mercat
  • Anàlisis econòmic – financer del nou projecte o el rellançament d’un negoci
  • Anàlisi, control i seguiment de la implantació del pla estratègic i correccions.

CONTACTE ÀREA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA: fiscal@roigiroig.com / 973.270.670 – Ext. 1