CORONAVIRUS: MESURES DE RECOLZAMENT A TREBALLADORS

Prestació per desocupació

El nou Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha aprovat, entre altres, mesures per a l’accés a la prestació per desocupació per als casos en què els treballadors hagin vist reduïdes les seves jornades o suspesos els seus contractes de treball de forma temporal.

Els treballadors tindran dret a accedir a la prestació contributiva per desocupació sense necessitat de complir amb els requisits de cotització prèvia que es requeririen habitualment i sense que els dies que es percebin com a conseqüència de la suspensió contractual o la reducció de jornada computin com a consumits a efectes de futures sol·licituds de percepció de la prestació.

La percepció de la prestació durarà el que duri la suspensió contractual o la reducció de jornada.

A part d’això, basant-se en la limitació de la mobilitat dels ciutadans i en el funcionament limitat dels serveis públics, s’estableix que la presentació extemporània de la sol·licitud de la prestació, és a dir, passats més de 15 dies hàbils des que es va produir la suspensió del contracte o la reducció de jornada, no es considerarà fora de termini i es tramitarà de forma normal.

En cas de trobar-te en aquesta situació i no saber com procedir, no dubtis a consultar-nos.

 

Roser Cases Salud

Advocada