RETARD O CANCEL·LACIÓ DE VOL O DENEGACIÓ D’EMBARCAMENT

Heu patit denegació d’embarcament, cancel·lació o retard de vol? Reclameu la indemnització que us correspon!

 

Què fer en cas de denegació l’embarcament, cancel·lació de vol o retard aeri?

Si us deneguen l’embarcament a l’avió contra la vostra voluntat, si la companyia cancel·la el vostre vol sense avisar-vos amb suficient antelació o si el vostre vol s’endarrereix més de dues hores en vols de curta distància o més de quatre hores en vols de llarga distància, i el vostre vol surt des d’un aeroport de la Unió Europea o té destí a territori de la Unió Europea, segurament teniu dret a rebre una compensació per part de la companyia aèria.

Les úniques circumstàncies en què la companyia aèria no té l’obligació de compensar els passatgers és quan la cancel·lació del vol o el seu retard es deuen a circumstàncies extraordinàries, tals com condicions climàtiques extremes.

 

Per quins motius es pot reclamar?

Retard: Si el vol s’endarrereix més de 3 hores, teniu dret a reclamar una indemnització que va dels 250 euros fins als 600 euros per passatger, així com a sol·licitar assistència, alimentació, allotjament i un transport alternatiu.

Denegació d’embarcament per sobrereserva (Overbooking): Si no us han informat amb un mínim de 14 dies d’antelació (i sempre que no hi hagi cap causa de força major), teniu dret a reclamar una indemnització que va des dels 250 euros fins als 600 euros per passatger, així com a sol·licitar assistència, alimentació, allotjament i un transport alternatiu.

Cancel·lació: Si no us han informat amb un mínim de 14 dies d’antelació de què el vol ha estat cancel·lat (o fins i tot, si han avisat per correu electrònic i no l’heu obert abans dels 14 dies del termini), teniu dret a reclamar una indemnització.

Altres situacions a tenir en compte són les relatives a la pèrdua d’un vol de connexió per retards o a incidències amb l’equipatge.

En el cas de pèrdua d’un vol de connexió per retards, els drets varien en funció de si tots els vols formen part d’un mateix bitllet o si les reserves s’han fet per separat. Només si tots els vols són part del mateix contracte tindreu dret a un nou vol que us dugui al destí o a la devolució de la part proporcional, mentre que si els vols formen part de reserves fetes de forma independent cap companyia estarà obligada a fer-se càrrec de possibles pèrdues de vols degudes a retards anteriors.

En el cas d’incidències amb l’equipatge, ja sigui per danys i deterioraments, entrega amb retard o per pèrdua de l’equipatge, teniu dret a rebre una compensació per part de la companyia aèria que pot arribar fins als 1.131 DEG (aproximadament, 1.400 €). Trobareu més informació sobre reclamcions per incidències amb l’equipatge en el nostre proper article.

 

Què es pot reclamar?

La indemnització va des dels 250 euros fins als 600 euros per passatger, en funció d’aquesta escala:

  1. 250 € per a vols de fins a 1.500 km
  2. 400 € per a vols d’entre 1.500 km i 3.500 km
  3. 600 € per a vols de més de 3.500 km (vols extracomunitaris)

Compensacio

A banda d’aquesta compensació econòmica, els passatgers tenen dret a rebre, de forma gratuïta:

  1. Menjar i beguda (aigua i refrescs) suficients
  2. Allotjament en un hotel (quan sigui necessari pernoctar)
  3. Transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament (sigui un hotel o un altre lloc)
  4. Dues trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o de correu electrònic

Un cop patit el retard o la cancel·lació, és important que conserveu el bitllet d’avió i la targeta d’embarcament, així com qualsevol rebut, factura o justificant de pagaments que hagueu realitzat per manutenció, allotjament, transport, trucades telefòniques, etc. També és convenient sol·licitar un justificat escrit a la companyia aèria de les causes del retard o cancel·lació, així com de l’horari real en els casos de retards.

 

La nostra experiència i resultats

Si heu patit denegació d’embarcament, cancel·lació o retard aeri i no sabeu què fer, a Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors revisem el vostre cas, us indiquem si el vostre vol és reclamable o no, així com us informem de la indemnització que us correspongui. Ens ocupem, a més, de fer la reclamació judicial d’aquesta indemnització, així com d’analitzar si hi ha altres conceptes pels quals també pugueu reclamar (per exemple, pèrdua d’equipatge o danys morals).

Si voleu revisar sentències de procediments reals  en què Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors ha intervingut aconseguint indemnitzacions per retards aeris, no dubteu a contactar-nos i us n’enviarem de manera gratuïta i sense compromís.

 

Documentació necessària

  • Bitllet d’avió o confirmació de la reserva.
  • Targeta d’embarcament.
  • Rebuts o factures o justificants de pagaments (alimentació, allotjament, transport).

A Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors analitzem de forma gratuïta la reclamació del vostre vol i quina indemnització us correspon.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada

Si aconseguim que la companyia aèria reconegui els vostres drets, aconseguireu la quantitat reclamada menys els següents honoraris: 25% de la indemnització rebuda (+IVA) + 25€ de despeses de gestió (+IVA). Per a més informació, consulteu-nos aquí.