Recupera fins a 30.000,00 €.

Recentment, una Sentència del TJUE, ha eliminat la discriminació de gènere en l’àmbit de les pensions, obrint la porta als homes per a reclamar el complement de paternitat, marcant un abans i un després per la igualtat. En un marc social en constant evolució, la igualtat de gènere es presenta com una de les metes més desitjades i, alhora, com un dels reptes més complexos de la nostra era.

Qui pot sol·licitar aquest complement?

Homes pensionistes que:

 • Han accedit a la jubilació.
 • Han sol·licitat la pensió de viudetat.
 • Han demanat la pensió d’incapacitat permanent en qualsevol dels seus graus.

Requisits per a la reclamació:

 • Ser pares de dos fills o més.
 • No haver optat per una jubilació anticipada o voluntària.
 • Haver demanat una pensió de jubilació, viudetat o incapacitat permanent entre l’1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021.

Quins beneficis comporta?

El benefici econòmic és clar i directe de cara a la pensió futura:

 • Per a pares de dos fills, la pensió s’incrementa en un 5%.
 • Tres fills suposen un augment del 10%.
 • Quatre fills o més eleva la pensió en un 15%.

A més, es reclamarà l’increment de la pensió actual i els endarreriments, incloent-hi l’actualització segons l’IPC.

Per tant, quins són els beneficis de complir amb els requisits i reclamar el complement de paternitat?

 • S’incrementa l’import de la pensió mensual que tens, tot actualitzant-lo, segons el número de fills que es té.
 • S’abona els endarreriments indeguts de tot el període fins a l’actualitat.

Si es realitza la reclamació, la pensió s’incrementarà entre un 5 – 15%, i podràs rebre fins a 30.000,00 €.

En la Sentència del TJUE del 12.12.2019, s’ha reconegut el dret a percebre el complement de maternitat per ambdues parts.

No hi ha termini per a reclamar, donat la seva imprescribilitat del complement de maternitat.

El nostre procediment a seguir és:

A Roig & Roig, ens comprometen a oferir un servei exhaustiu i personalitzat, garantint que cada pas es realitzi amb la màxima eficiència i transparència.

 • Estudi previ gratuït que permet a l’afectat conèixer de manera detallada l’import exacte que pot reclamar.
 • Gestió integral de la sol·licitud: realització de la sol·licitud inicial, reclamació prèvia i presentació de demanda. Ens ocupem de tots els aspectes legals, optimitzant així les possibilitats d’èxit.

Seguiment actiu judicial de l’expedient periòdicament. Aquesta comunicació constant ens permet mantenir-vos informats sobre qualsevol novetat o avanç en el cas, garantint la transparència i confiança mútua.