Toca renovar vehicle i el dubte que es presenta habitualment és la quina opció de compra és millor.

Quina opció té més beneficis per a l’empresa?

És millor comprar un vehicle nou?

Amb aquest article pretenem explicar-vos els aspectes més rellevants a tenir en compte. La decisió entre rènting/lísing i/o la compra d’un vehicle nou depèn de diversos factors, incloent-hi les necessitats específiques de la vostra empresa, la situació financera, les preferències. Aquí hi ha algunes consideracions que et podrien ajudar a decidir:

Lloguer/arrendament:

 1. Cost inicial més baix: En general, el rènting/lísing requereix un pagament inicial més baix en comparació amb la compra. En contra, té uns tipus d’interès molt elevats. Val la pena estudiar diverses opcions per comparar.
 2. Pagaments mensuals predictibles: Els pagaments mensuals són fixos, cosa que pot facilitar la planificació financera.
 3. Manteniment inclòs:  el manteniment i les reparacions solen estar inclosos al contracte de rènting/Leasing.
 4. Actualització freqüent: En acabar del contracte, generalment existeix l’opció de canviar el vehicle per un de més nou abonant una quota final prèviament pactada, cosa que permet mantenir una flota actualitzada.
 5. Té l’avantatge afegit que no afecta la incertesa entre escollir Gasolina, Gas-oil, Hibrid o elèctric , al final hi ha l’opció de renovar per un altre vehicle actualitzat.
 6. Recomanable per a autònoms amb molts beneficis i Societats igualment amb beneficis, rebaixa la factura Financer/fiscal.

Compra:

 1. Propietat: En comprar un vehicle, es converteix en el propietari i es pot utilitzar com es vulgui sense restriccions contractuals. S’incrementa, doncs, el patrimoni empresarial.
 2. Cost total més baix a llarg termini: Encara que els pagaments mensuals poden ser més alts que al rènting/lísing, a llarg termini, la compra pot resultar més econòmica, especialment si planeges conservar el vehicle durant molts anys.
 3. Flexibilitat: No hi ha restriccions de quilometratge o desgast com en un contracte de rènting/lísing, cosa que brinda més flexibilitat en l’ús del vehicle.
 4. Valor de revenda: Al final de la vida útil, es pot vendre el vehicle i recuperar part de la inversió, tenint en compte el model i tipus de motor elèctric, combustió.
 5. Fiscalment és menys avantatjosa que el rènting / lísing, però els costos financers són menors, o zero si es disposa del capital per pagar-lo sense finançament

Per determinar quina opció és més beneficiosa per a la vostra empresa, es recomanaria fer una anàlisi detallada dels costos i beneficis de cada opció, tenint en compte el flux d’efectiu, les necessitats de flota, i els plans a llarg termini. A Roig & Roig, treballem diàriament aquests aspectes, coneixent en profunditat diverses alternatives i la correspondència empresarial. Cal destacar que cada empresa té particularitats i no totes les opcions són aconsellables.

Per a qualsevol consulta, quedem a la vostra disposició

Joan Carles Roig
Ceo – Economista

Thaïs Amor
Fiscal/Comptable – Direcció Estratègica