RECONEIXEMEN DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ens ha volgut transmetre les impressions que els professionals hem anat traslladant al Col·legi d’Economistes de Catalunya al llarg d’aquests mesos de crisi Covid, amb la qual han volgut fer un reconeixement públic a la nostra figura com a economistes assessors.

En aquests mesos de tanta incertesa hi ha hagut col·lectius que han demostrat la gran tasca que aporten a la societat, com el personal del sector de l’alimentació, els transportistes, els sanitaris, neteja, etc. i per últim, però no menys importants, els economistes.

Personalment, com a Economistes a Lleida, davant aquesta situació sense precedents, hem anat comunicant al Col·legi les grans mancances i dificultats que ens hem anat trobant durant aquests mesos en referència als temes més burocràtics, però també per la situació que han passat i estan passant els col·lectius més afectats per aquesta pandemia. Avui dia encara n’hi ha molts empresaris que no han rebut cap mena d’ajuda malgrat ser dels sectors més castigats.

Entenem i hem defensat sempre la salut com a element prioritari, però demanant sempre una contraprestació ràpida i efectiva per les persones empresàries que s’han vist greument afectades. Un dels exemples ha estat l’hostaleria, que ha estat un sector durament castigat sense possibilitat d’obtenir una via alternativa d’ingressos. Darrere d’un empresari hostaler hi ha moltes famílies que en depenen i que impotentment han afrontat una situació imposada sense cap mena d’ajuts. Els danys col·laterals que se n’han derivat són més amplis dels que a priori es poden valorar, hi ha moltíssima gent afectada que en depenen directa i indirectament que no s’ha tingut en compte, els quals tenen greus dificultats econòmiques a les quals tardaran molt temps a sobreposar-se. Cal destacar que no només patiran els efectes d’aquests mesos de tancament, sinó que molts d’ells estaran endeutats per temps.

Reiterem un cop més, la responsabilitat dels governs amb la seva ciutadania, demanem que prioritzin i accelerin les ajudes i facilitin la liquiditat sense condicions als empresaris més afectats de forma immediata, aportant els recursos que siguin necessaris, ja que si en plena pandèmia van mobilitzar a un sector per poder habilitar pavellons públics com a hospitals de campanya perquè no mobilitzar més personal per accelerar al màxim les gestions administratives tan necessàries?

Seguidament, us copiem la carta integra del Col·legi d’Economistes, aquí, i també us copiem el text íntegrament.

POSICIONAMENT DEL COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA

EN RELACIÓ A LA INTERACCIÓ ENTRE ECONOMISTES ASSESSORS I LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 

 

La situació d’extrema dificultat en la liquiditat, a part d’afectar molt directament a totes les empreses, especialment a les PIMES, microempreses i persones treballadores autònomes, també repercuteix en l’activitat de diferents àmbits del seu entorn.

 

Per les característiques i limitacions de moltes empreses, la figura de l’economista assessor pren carta de naturalesa, com a suport indispensable per a l’acompanyament en la gestió de la seva relació amb les administracions públiques.

 

La tensió de les microempreses davant la impossibilitat de fer front a les seves necessitats es veu redirigida al seu “assessor o assessora de capçalera”, que és qui ha de barallar-se amb les dificultats i deficiències del sistema. Tota aquesta situació tensa tant als despatxos com als assessors.

 

Els  i  les  economistes  que donen aquest  suport, ho fan  amb  el  màxim  rigor i  sentit  de responsabilitat però, en situacions com les que s’han viscut aquests últims dies, es veuen obligats a presentar les seves queixes i malestar per la indiferència, la desinformació i la poca col·laboració que reben de l’administració corresponent. Això comporta pèrdues de temps, mal servei als clients i la sensació d’una absoluta impotència. Finalment, la situació ocorreguda la darrera setmana amb la sol·licitud d’ajuts per a persones autònomes ha provocat una total indignació.

 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya assumeix la seva responsabilitat de servei al costat dels seus professionals col·legiats i col·legiades, i vol fer arribar a les administracions pertinents la seva elevada preocupació per la manca de receptivitat que es percep davant les dificultats sorgides i la manca de solucions.

 

Tots els ajuts que la Generalitat fins ara ha convocat amb motiu de la Covid-19 han estat seguint el mateix procediment de concurrència competitiva, fins a l’exhauriment de pressupost. Amb la finalitat de permetre un caràcter igualitari d’aquests ajuts directes, considerem que el pressupost ha de ser proporcional al col·lectiu al qual es vol ajudar, els terminis adequats per poder fer els tràmits pertinents i la infraestructura idònia per atendre la demanda. Només d’aquesta manera s’assegura la seva accessibilitat a totes les empreses que  ho  necessitin  i  compleixin  els  requeriments.  Sol·licitem,  doncs,  que  es  reprenguin aquests ajuts amb aquestes condicions.

 

 És molt convenient emprendre una millora dels canals de comunicació entre les administracions públiques i les persones treballadores autònomes i microempreses. Per una comunicació més eficient a nivell tècnic, proposem que els economistes amb despatx professional siguin reconeguts i utilitzats com a nodus de la xarxa. Cal una línia de comunicació àgil i de resposta ràpida entre la persona professional i l’administració. Actualment, es funciona amb cita prèvia, però els terminis són excessivament llargs i solen excedir el mateix termini que l’administració posa com a resposta als requeriments. Hi ha ocasions en què cal parlar amb la persona al càrrec, donat que la informació per web no és suficient. Cal recordar que darrere de cada expedient hi ha persones amb problemes específics. Reiterem, doncs, la necessitat d’una canal de comunicació professional.

 

Considerem  doncs,  que  amb  caràcter  general  s’ha  de  facilitar  l’operativitat  entre  les persones treballadores autònomes i microempreses amb les administracions públiques catalanes, amb la mediació professional dels i les economistes. En aquest sentit, volem oferir la nostra col·laboració  per endegar vies de millora en la relació entre el nostre col·lectiu amb les administracions de la Generalitat de Catalunya i el Gobierno de España.

 

La recuperació de l’activitat de les petites empreses en l’etapa post COVID, requereix una millora de les eines que es disposen per informar i interactuar, per tal que les persones treballadores autònomes i els seus assessors i assessores puguin trobar solucions idònies a les seves necessitats de recuperació. En aquest procés interactiu els despatxos professionals són el “punt calent” a la xarxa, a través dels quals les microempreses hi troben l’ajut en la gestió i assessorament per accedir a les diferents alternatives d’ajut i finançament. El Col·legi d’Economistes valida la professionalitat dels seus membres.

 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya vol oferir la seva col·laboració a totes les administracions implicades en aquesta problemàtica, i en aquest sentit, sol·licita una reunió amb les persones responsables dels Departaments d’Economia i Hisenda; Empresa i Coneixement; i Treball, Afers Socials i Família, per avaluar les possibilitats de suport que siguin possibles i interessants.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2020

Gràcies a tots els que heu confiat amb nosaltres, el nostre compromís és absolut i seguirem lluitant i defensant els vostres interessos.

Roig & Roig