Ho fem per tu!

Servei laboral i fiscal

 

El sector laboral i fiscal és una àrea crucial per a l’activitat empresarial i econòmica d’un país. En un món empresarial en constant canvi i amb una legislació complexa, entendre i gestionar els aspectes relacionats amb el sector laboral i fiscal pot ser un repte per a moltes empreses.

Aquí tens alguns punts a favor que destaquen la importància d’aquest control:

 • Compliment normatiu: Un coneixement exhaustiu de les lleis i regulacions laborals i fiscals permet assegurar el compliment legal de les obligacions de la teva empresa. Això redueix els riscos legals i les possibles sancions derivades d’incompliments.
 • Optimització dels recursos: Una gestió adequada de l’àmbit laboral i fiscal permet identificar oportunitats per optimitzar els recursos de l’empresa. Això inclou aspectes com l’adequació de la plantilla, l’ús eficient dels avantatges fiscals disponibles o la reducció de costos innecessaris.
 • Minimització de riscos laborals: Controlar l’àmbit laboral implica garantir un entorn de treball segur i saludable per als empleats. Això ajuda a reduir els riscos laborals, com accidents o malalties professionals, i a mitigar les conseqüències negatives associades, com a baixes laborals o indemnitzacions.
 • Retenció i motivació del talent: Una gestió laboral efectiva permet establir polítiques de recursos humans que promouen la retenció i la motivació del talent. Això pot incloure l’aplicació de plans de remuneració justos, beneficis socials atractius i un entorn de treball enriquidor, tot el qual contribueix a mantenir un personal qualificat i compromès.
 • Planificació fiscal estratègica: Controlar l’àmbit fiscal possibilita una planificació estratègica per minimitzar la càrrega fiscal de l’empresa. Amb un coneixement profund de les lleis i incentius fiscals, es poden prendre decisions informades sobre l’estructura empresarial, les inversions i els beneficis fiscals aplicables, reduint la càrrega fiscal global.
 • Presa de decisions basada en dades: Amb el control de l’àmbit laboral i fiscal, tens accés a dades i informació rellevant sobre els teus empleats, costos laborals, beneficis fiscals i rendibilitat financera. Aquestes dades t’ajuden a prendre decisions empresarials informades i basades en evidències, afavorint la sostenibilitat i el creixement de l’empresa.
 • Imatge corporativa i reputació: Una empresa que té un control efectiu de l’àmbit laboral i fiscal transmet una imatge de professionalitat, responsabilitat i transparència. Això pot reforçar la reputació de la teva empresa tant entre els empleats com entre els clients i altres socis comercials.

 

I no controlar l’àmbit laboral i fiscal de la teva empresa pot tenir conseqüències negatives significatives.

A continuació, t’enumeraré alguns punts que poden sorgir en aquesta situació:

 • Incompliment de les obligacions legals: La falta de control laboral i fiscal pot conduir a l’incompliment de les normatives i les lleis vigents. Això pot resultar en sancions i multes per part de les autoritats competents.
 • Risc de litigis laborals: Sense un adequat control laboral, la teva empresa pot estar exposada a riscos de litigis i demandes per part dels treballadors. Això pot generar costos elevats en termes de despeses legals i possibles indemnitzacions.
 • Ineficiència en la gestió de recursos: La manca de control laboral i fiscal pot conduir a una gestió ineficient dels recursos de l’empresa, incloent-hi la planificació inadequada de la plantilla, l’ús incorrecte de contractes laborals o la falta d’optimització fiscal.
 • Problemes de reputació: Si es produeixen irregularitats o conflictes en l’àmbit laboral, això pot afectar negativament la reputació de la teva empresa. Això pot tenir repercussions en les relacions amb els clients, proveïdors i altres parts interessades.
 • Pèrdua de beneficis fiscals: La falta de control fiscal pot significar que la teva empresa no aprofiti els beneficis fiscals i les deduccions disponibles. Això pot suposar un cost addicional i reduir la competitivitat de l’empresa.
 • Falta de transparència financera: Sense un control adequat de l’àmbit laboral i fiscal, és més difícil mantenir una transparència financera en l’empresa. Això pot generar desconfiança entre els inversors, socis o creditors.

 

És essencial prioritzar aquest control per assegurar el bon funcionament i l’èxit empresarial a llarg termini. 

Per aquest motiu a Roig&Roig oferim el servei laboral i fiscal, ja que, la nostra activitat va amb relació a facilitar el màxim possible la trajectòria de les empreses fins a arribar als objectius marcats.

 

El nostre equip d’experts en dret laboral i fiscal posseeix una àmplia experiència en aquestes àrees i està dedicat a proporcionar-vos assessorament personalitzat i solucions adaptades a les vostres necessitats particulars.

Per tant, per aquells que són nous en el món empresarial i no saben en què es podem beneficiar amb aquest departament de Roig&Roig, us ho nomenem a continuació:

 • Assegurar-vos que compliu amb totes les normatives
 • Optimitzar els vostres recursos
 • Maximitzar el vostre rendiment.
 • Necessiteu ajuda en la gestió dels contractes de treball
 • L’elaboració de nòmines
 • La negociació col·lectiva
 • Els acomiadaments o la planificació fiscal
 • Estem aquí per oferir-vos el suport necessari.
 • Gestionar els tràmits de formacions pel treballador/a
 • Simulació d’impostos a pagar per tenir una previsió
 • Compra i/o venda de valors
 • Augments del capital
 • Plans de pensions
 • Cerca d’alternatives per reduir la factura tributària
 • I molts més!

 

Contacta amb els nostres assessors laborals per informar-te i saber més informació.

 

I així acabem aquest article, esperem haver set d’ajuda. Per a més informació truqueu-nos, escriviu-nos un email o un Whatsapp; T’escoltem!

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com