CONSTITUIR UNA EMPRESA A LLEIDA

 

La constitució i creació d’una empresa a Lleida és des de fa més de 35 anys una feina habitual al nostre despatx. En qualsevol forma jurídica, ja sigui autònom, Pyme o gran empresa, podem assessorar-vos i guiar-vos en els diferents tràmits que s’han de dur a terme.  

 

És cert que si prèviament l’empresari ha dedicat un temps a la planificació dels punts més rellevants, resultarà més avantatjós, perquè el gran inconvenient al que s’enfronten els emprenedors és la falta de planificació i previsió. 

 

Al requadre següent hi ha les bases de la constitució i creació d’una empresa amb les dades més bàsiques i necessàries per començar. Aquest requadre és vàlid tant si es vol fer la constitució i creació d’una empresa a Lleida sent persona física o jurídica. 

 

CONCEPTE DESCRIPCIÓ
1- Denominació Social 
2- Domicili Social
3- Objecte social
4- Socis Fundadors o promotors
5- Capital Social
6- Participació Social (% de distribució per cada soci)
7- Administració
8- Aportacions (Dineràries o no dineràries)
9- Inici Activitat
10- Descripció de l’activitat a desenvolupar

 

Contestant les preguntes anteriors podrà obtenir l’estructura base per la constitució i creació d’una empresa a Lleida. Els nostres assessors fiscals, juntament amb els economistes i l’advocat laboralista, sempre en reunions intenten indagar per poder formalitzar la constitució i creació de l’empresa amb la màxima eficiència. Això vol dir que per exemple si vostè vol iniciar-se en el món empresarial després d’haver estat acomiadat per l’empresa on treballava estudiem l’opció de capitalitzar l’atur. Una altra opció és buscar un finançament extern si no es disposa de capital. Busquem per cada cas concret la forma més avantatjosa. 

 

Un cop decidida l’estructura bàsica i els punts més destacables cal pensar en com funcionarà el projecte empresarial. En aquest sentit ens referim per exemple en punts tant importants com saber exactament el motiu pel qual ha decidit constituir i crear una empresa, decidir el marge de benefici del seu producte o servei, el finançament amb el qual iniciarà els seu projecte, el tipus de client al que vostè es dirigeix, la forma en que promocionarà o captarà el client, els costos que li suposarà el seu projecte o les obligatorietats fiscals, jurídiques, laborals, mercantils, protecció de dades o comptables que haurà de complir. 

 

Per no fer tant extensa l’entrada d’avui ens centrarem principalment en la fase més embrionària de la constitució i creació d’una empresa a Lleida. En anteriors publicacions sempre hem destacat la rellevància de la fase prèvia. És tant important planificar i preveure els imprevistos que poden sorgir com fer la feina en sí.  

 

En molts casos la falta de previsió fa que els empresaris tinguin una fase inicial del projecte emprenedor més complicada. En qualsevol cas, els nostres assessors estan permanentment a la vora de l’empresari per minimitzar al màxim aquests imprevistos i iniciar el projecte amb el màxim èxit possible. 

 

Per això, si vostè és una d’aquestes persones que té en ment constituir i crear una empresa l’animem a que es llegeixi aquesta entrada i prengui nota del requadre de l’estructura de l’empresa i seguidament li deixem un pla d’empresa amb els punts més interessants, només son 10 pàgines que el poden ajudar a tenir una guia. Segurament si vostè navega per internet trobarà molts models similars al que proposem, alguns de més simples i altres de molt complexos. Amb més de 30 anys d’experiència i una amplia cartera de clients, hem considerat que els punts proposats son en els que cal insistir més.  

 

Descarrega PLA EMPRESARIAL I ESTRATEGIC DE L’EMPRESA

 

Si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a thais@roigiroig.com

 

Thaïs Amor

Direcció Estratègica