VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que aquest mes fa anys, fou concebuda com a mesura per a eliminar la violència exercida sobre les dones pel fet de ser-ho, amb l’objectiu de donar una resposta integral al problema de la violència enfocada sobre la dona en l’àmbit de la parella, configurant un model innovador a Europa. Així, a banda de les mesures penals, la llei preveu mesures de prevenció, assistència social i jurídica, i recolzament institucional i econòmic.

 

Amb tot, ja superen el mig centenar les dones assassinades a causa de la violència de gènere durant aquest any 2015 a l’Estat espanyol, fent-se evident que la proposta de la llei no ha aconseguit, més d’una dècada després de la seva aprovació, aturar les morts per violència masclista.

 

Quedar-se però amb les dades del nombre de dones assassinades és fer una lectura miop de la problemàtica estructural que constitueix la violència masclista, doncs l’assassinat no és l’única forma de violència, ni el de la parella, el seu àmbit exclusiu. Les violències són plurals i adopten dimensions molt diferents.

 

De les dones assassinades pel fet de ser-ho, només una minoria havien presentat denúncia. Això, fa evident que la denúncia no pot ser l’únic mecanisme per activar les mesures de protecció en casos de violència masclista, i que és necessari apostar per l’acció preventiva i l’educació en la igualtat entre homes i dones.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada a ROIG I ROIG ASSESSORS

@ROIGIROIG.COM