Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

Possibilitats. Oportunitats. Business. Localització. Èxit. Sinergia.   Fa temps que penso que els pobles cada vegada ofereixen més oportunitats. Gent que vol que vagis a facilitar-li la vida. Així de simple. A més, viure en un poble sembla que va guanyant adeptes, gràcies als alts preus de les grans ciutats i la Covid.   De…

DIETES A SOCIS: EXEMPTES A L’IRPF? Les dietes abonades a persones treballadores per desplaçaments a un municipi diferent del seu lloc de treball (despeses de transport, manutenció o estància) estan exemptes d’IRPF, però, què passa amb les dietes que s’abonen a persones que són sòcies de l’empresa en què treballen? Dietes abonades a treballadors Les…

COM ESCOLLIR L’ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE?     Tant l’àrea fiscal com la comptable són dues de les nostres especialitats. Durant més de 30 anys ens hem dedicat a aquestes dues matèries, entre d’altres, que ens reafirmen com una de les assessories fiscals i comptables més conegudes a Lleida. Per la qual cosa si esteu pensant…

TRUCOS Y CONSEJOS PARA HACER UNA BUENA DECLARACIÓN DE RENTA  2015   La renta 2015 arranca el 6 de abril, y muchos ya están recopilando toda la información para poder realizar la presentación cuanto antes. Antes, conviene recordar los plazos disponibles para hacer los trámites de la renta 2015 , en nuestro despacho nuestro departamento…

NOVEDADES SOCIEDADES CIVILES Con la nueva norma tributarán por IMPUESTO DE SOCIEDADES las sociedades civiles particulares al tipo impositivo del 25% sobre el beneficio obtenido, por tanto pasarán a estar obligadas a la presentación del modelo de IS a partir del ejercicio 2016. (Fecha de presentación , Julio de 2017) Asimismo, les comunicamos que la…

NOVETATS SOCIETATS CIVILS     Amb la nova norma tributaran per IMPOST DE SOCIETATS les societats civils particulars al tipus impositiu del 25% sobre el benefici obtingut, per tant passaran a estar obligades a la presentació del model d’IS a partir de l’exercici 2016.  (Data de presentació, Juliol del 2017)   Alhora, els comuniquem que…