NOVETATS SOCIETATS CIVILS

 

 

Amb la nova norma tributaran per IMPOST DE SOCIETATS les societats civils particulars al tipus impositiu del 25% sobre el benefici obtingut, per tant passaran a estar obligades a la presentació del model d’IS a partir de l’exercici 2016.  (Data de presentació, Juliol del 2017)

 

Alhora, els comuniquem que la norma preveu que es pugui descomptar del benefici la nòmina del soci, motiu pel qual haurem d’estudiar en cada cas la seva confecció, import i complements. I en aquest cas, les percepcions rebudes en la nòmina es declararan a la renda.

 

Poden contactar amb nosaltres i estudiar la seva situació.  Per més informació truqui al 973 270 670