Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

CORONAVIRUS: RÈGIM DE VISITES I GUARDA COMPARTIDA Es suspèn el règim de visites amb els fills o les alternances periòdiques de la guarda compartida pel COVID-19?   A través del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel…

LA PUBLICACIÓ D’IMATGES DE MENORS A LES XARXES SOCIALS Es poden publicar imatges dels fills menors d’edat les xarxes socials?   Autorització dels dos progenitors o autorització judicial La publicació d’imatges de menors d’edat a les xarxes socials requereix l’autorització de tots dos progenitors, en tant que els menors tenen dret a la intimitat personal…