Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

LLOGUER EN TEMPS DE COVID 19 Solucions davant la dificultat d’afrontar el pagament dels lloguers   PROBLEMÀTICA ACTUAL Actualment la societat està passant per un escenari que ningú hagués pogut pronosticar, com és una pandèmia que ens afecta a nivell mundial, i que ha comportat o ha agreujat la ja existent crisi social, laboral i…

NOVA REGULACIÓ DEL PREU DELS LLOGUERS Qué estableix la Llei 11/2020?   Ha entrat en vigor la nova Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament, provinent de la iniciativa del Sindicat de Llogaters i encaminada a la regulació d’un topall en els preus dels nous contractes d’arrendament…

Contrato de arras ¿Qué es y qué tipos existen? En el mundo inmobiliario es habitual la celebración de contratos de arras de forma previa a la formalización de una compraventa, ya sea de un local, inmueble, nave industrial, etc., es lo que más comúnmente se conoce como la formalización de una paga y señal, o…

ALQUILER EN TIEMPOS DE COVID-19 Soluciones ante la dificultad de afrontar el pago de los alquileres     PROBLEMÁTICA ACTUAL Actualmente la sociedad está pasando por un escenario que nadie hubiese podido pronosticar como es una pandemia que nos afecta a nivel mundial, y que ha comportado o ha agravado la ya existente crisis social,…