AUGMENT DE LES QUOTES D’AUTÒNOMS

“Increment de la cotització dels treballadors autònoms”     Els [...]