Consells per no pagar tant IRPF

 

Què és?

L’Impost sobre la Renda de Persones Físiques o més conegut com a IRPF, és l’impost més conegut pels espanyols i el que més diners ens costa, junt amb l’IVA. Es tracta d’un tribut que els espanyols paguem religiosament sempre i quan es compleixin una sèrie de requisits d’ingressos anuals (les rendes més petites no entren dins aquest impost).

 

Aquests ingressos anuals, poden derivar del salari, de rendes obtingudes d’un lloguer o d’una compravenda d’habitatges, dels beneficis per la venda d’accions, d’una pensió pública, premis, indemnitzacions, qualsevol inversió…, en definitiva, es tracta de gravar els teus ingressos anuals, sense importar la seva naturalesa.

 

Hem de tenir en compte que és un impost directe, és a dir, que es grava de forma directa a cada persona i és progressiu, com més guanyem més haurem de pagar.

 

Ara bé, què puc fer per pagar menys IRPF i estalviar a l’hora de declarar la renda?

El principal problema és que les persones pensen en estalviar quan arriba el moment de fer la declaració del IRPF i la realitat és que en aquest punt, les opcions per estalviar seran molt limitades, per tant, el truc està en planificar la renda al llarg de l’any. (Si vols disminuir el teu impost de la renda de l’exercici 2021 has de fer les accions abans del 31 de desembre, sinó serà per l’exercici següent i per tant per l’IRPF del proper any 2022)

 

Ara que ja tenim clar quin és el moment per planificar el pagament dels impostos, aquestes són algunes de les fórmules que ens ajudaran a estalviar:

 

Donacions 

Existeixin deduccions per donacions a associacions no lucratives, tant a nivell autonòmic com estatal. 

  • Nivell Estatal: deducció màxima del 10% de la Base Imposable. 

 

Base de la deducció Percentatge deducció
Fins a 150€ 80%
A partir de 150€ de donació 35%

 

En el cas de continuïtat en els donacions, aquesta deducció té un petit increment. 

  • Nivell autonòmic: Existeixen deduccions sobre donacions efectuades a favor d’entitats que fomentin la llengua catalana, sobre Centres d’investigació adscrits a Universitats Catalanes o promoguts per la generalitat; i també a favor d’entitats que fomentin el medi ambient. 

Oscil·lant entre el 15% i 25% de la base ( amb un límit del 5% o 10% de la quota íntegra autonòmica, en funció de l’aportació). 

 

Aflorar guanys per compensar amb pèrdues

  • Si ets d’aquelles persones que no vols pagar impostos de més i has perdut diners amb les teves inversions, els hi pots treure profit a l’hora de fer la declaració. En el moment d’incloure les teves inversions, podràs restar els diners que has perdut als diners guanyats, de manera que només pagaràs l’impost per el benefici real. Hisenda permet compensar els guanys i pèrdues patrimonials entre sí.

  

Amortitzar pèrdues de fa quatre anys

  •  L’avantatge anterior, es pot aplicar durant quatre anys quan acumules pèrdues no compensables en un exercici. A efectes pràctics, si has tingut pèrdues durant l’any 2018, 2019, 2020 i 2021, pots imputar-les en pagar menys impostos en la renda de 2022.

 

Invertir en plans de pensions

  • Són un dels millors productes per estalviar a llarg termini i permeten una reducció directa sobra la base imposable del IRPF.

Actualment aquesta reducció té un màxim de 2.000,00€ ( sempre en funció de les aportacions realitzades). 

 

Amortitzar l’hipoteca anticipadament

  • Aquelles persones que van comprar el seu habitatge habitual abans de 2013, encara poden desgravar per vivenda en la renda. En concret la deducció és d’un 15% de la hipoteca, més les assegurances sobre una base màxima de 9.040 euros. En termes econòmics, això suposa un estalvi fiscal de 1.356 euros en la declaració del IRPF.

 

Romina Josa Mirada 

Departament Fiscal Comptable