La Convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Refugiats, del 28 de juliol de 1951, i el Protocol sobre l’Estatut dels Refugiats, del 31 de gener de 1967, són les dues normes internacionals que defineixen i descriuen qui són els refugiats i quins són els seus drets i deures en matèria d’asil. Són refugiats aquelles persones que degut a la por de ser perseguides (per motius de raça, de religió, de nacionalitat, de pertinença a un grup social o per la seva ideologia política es troben fora del seu país d’origen i no poden acollir-se a la protecció que aquest els ofereix. Són persones que han deixat el seu país de residència a causa de persecucions i agressions. Fugen perquè la seva vida, la seva seguretat o la seva llibertat estan amenaçades per situacions de violència generalitzada. S’inclouen, així, aquells que fugen de la guerra.

La Protecció Internacional dels Refugiats consisteix en assegurar el refugi d’aquestes persones i en garantir el respecte dels drets humans. En aquest sentit, també la Declaració Universal de Drets Humans regula el dret d’asil.Malgrat les imatges que surten aquests dies als mitjans de comunicació, cal tenir present el principi de no devolució o prohibició de la repatriació forçosa (non refoulement), pel qual els refugiats no poden ésser retornats al seu país d’origen a la força. Malgrat que sembla que s’establiran novament controls a les fronteres de l’Espai Schengen, els refugiats Siris tenen dret a no ser sancionats per la il·legalitat de la seva entrada o presència dins d’un país. I, sigui quina sigui la posició que adopti la Unió Europea, tenim l’obligació Legal i Moral de protegir als refugiats.

 

MARIONA ROIG ROSSELLO

ADVOCADA A ROIG I ROIG ASSESSORS