EL MOTOR D’UNA EMPRESA

L’ànima d’un negoci és l’equip humà. Treballadors i equip directiu han de treballar junts per la consecució dels objectius empresarials. La retribució no és motiu suficient, actualment, per tenir un persona lligada a una feina o a un projecte, altres qualitats com la comunicació, els valors, el compromís, la conciliació i la motivació en l’empresa són factors clau que és tenen molt en compte.

 

Si existeix sinergia entre tots aquests elements, l’organització obtindrà un elevat rendiment i una millora de la productivitat. La planificació estratègica pel que fa a l’àrea de l’equip humà és un pilar fonamental i necessari, en el qual s’hi ha de treballar constantment. Les persones no són objectes i no funcionen mecànicament, per tant, necessiten altres compensacions per obtenir una satisfacció professional que, a l’hora, repercutirà molt positivament en l’àmbit personal.

 

Les persones aporten a les empreses coneixements, habilitats i actituds, qualitats que constitueixen l’èxit empresarial i professional. El director, dins de la seva planificació estratègica, ha de detectar aquestes qualitats en l’equip humà i cercar la manera d’exponenciar-les i protegir-les. D’aquesta forma impulsarà als seus col·laboradors a desenvolupar-se de tal manera que treballin pels interessos de l’empresa de manera competitiva i responsable.

 

La comunicació ha de ser fluida, constant i oportuna entre col·laboradors i directius. És important tenir un sentiment de pertinença a una empresa, saber que la opinió, les suggerències i l’aportació d’idees són tingudes en compte i valorades. Tots aquests punts faciliten la implicació de l’equip humà en els objectius de l’organització.

 

Celebrar els èxits aconseguits és una altra forma de retribució, no necessariament ha de ser a nivell econòmic, sinó que un petit festeig pot reforçar la confiança i la motivació, animant a l’equip a treballar en la direcció plantejada per seguir progressant.

 

La motivació de l’equip porta implícits uns beneficis que són intangibles i que poden afectar, de forma directament proporcional, a la salut de l’empresa. Ens referim, per exemple a  l’augment de la creativitat, l’energia positiva, la flexibilitat, la disminució de l’absentisme laboral, el respecte entre companys i directius, l’optimisme, la millora de la productivitat i l’estabilitat laboral. Tots aquests valors, ben gestionats, poden afavorir positivament els beneficis de l’empresa i enfortir el seu capital humà.

 

Thaïs Amor Bergé

Direcció estratègica de l’empresa

@ROIGIROIG