El teu assessor analitza el teu negoci? 

 

Si per una cosa marquem la diferència a ROIG & ROIG és perquè  analitzem l’evolució de les empreses quasi a temps real. Intentem detectar els punts forts i els punts febles per corregir possibles desviacions. Us assessorem per a que pugueu prendre les millors decisions, d’aquesta manera poden valorar constantment la seva trajectòria. 

 A continuació us farem una breu explicació per a que conegueu aquest servei.

En que consisteix aquest anàlisis?

Després de passar tota la comptabilitat del trimestre, on s’inclouen totes aquelles despeses afectes, es valora comparativament el compte de resultats i el balanç de situació,

Per a que serveix?

Per  detectar si teniu un excés de pèrdues o per el contrari massa benefici i analitzar el motiu. Un cop detectada la causa estudiem i busquem solucions, en definitiva, trobar els vostres punts dèbils i potenciar-los.

Què analitzem del pèrdues i guanys i del balanç?

Al compte d’explotació:  Informa dels beneficis o pèrdues i en quines partides s’inverteix o es perd més diners. A continuació fem un desglossament de les partides que més informació ens donaran de la empresa: 

  • Ingressos 
  • Compres
  • Despesa de personal
  • Despeses varies 
  • Amortització
  • Resultat del pèrdues i guanys ens donarà la informació si esta en beneficis o pèrdues i fer el precàlcul de l’impost sobre societats (resultat x 25%).* (veure excepcions) 

El balanç de situació: Ens dóna informació sobre com està l’empresa a curt termini i llarg termini. Aquí analitzem 3 elements determinants:

  • Liquidesa: la capacitat de fer front als deutes
  • Solvència: qualitat dels crèdits i adequació dels recursos propis
  • Rendibilitat: la capacitat de generar ingressos / beneficis amb el capital aportat.

A Roig I Roig la nostra filosofia és que l’empresari o Autònom estigui informat i assessorat constantment, perquè el mercat canvia contínuament, per la qual cosa resulta vital adaptar-se. Que una empresa evolucioni positivament és la nostra màxima prioritat, la millor manera  per a que això sigui així és donant la màxima informació dels estats comptables i fiscals, per anar corregint les desviacions.

Si vol rebre una segona opinió sobre els seus resultats o necessita simplement una altra visió empresarial poden contactar amb els nostres experts. 

 

Laia Duran

Dep. Fiscal – Comptable

laia@roigiroig.com