Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

CAS REAL: DELICTE D’ASSETJAMENT O STALKING. SENTÈNCIA ABSOLUTÒRIA El delicte d’stalking  Stalking: Patró d’assetjament en què es repeteixen conductes insistents i no desitjades dirigides a algú a qui provoquen una alteració de la vida quotidiana Conductes: Vigilar, perseguir o buscar la proximitat física Establir o intentar establir contacte per qualsevol mitjà de comunicació Ús indegut de…

EL TIPUS D’ASSETJAMENT O STALKING DE L’ARTICLE 172 ter CP Jurisprudència relativa al delicte d’stalking: elements estructurals del tipus delictiu en casos de violència contra les dones   El delicte d’stalking La LO 1/2015, de 30 de març que va modificar la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal ha tipificat a l’article 172…

CROWDFOUNDING     QUE ÉS?  A dia d’avui, quan tenim en ment dur a terme un projecte personal o empresarial i no disposem del finançament necessari, solem recórrer a  la petició de subvencions públiques i a préstecs entre familiars o amb entitats bancaries, si és que aquestes ens ofereixen la possibilitat. Tot i així, gràcies…