Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

LA PUBLICACIÓ D’IMATGES DE MENORS A LES XARXES SOCIALS Es poden publicar imatges dels fills menors d’edat les xarxes socials?   Autorització dels dos progenitors o autorització judicial La publicació d’imatges de menors d’edat a les xarxes socials requereix l’autorització de tots dos progenitors, en tant que els menors tenen dret a la intimitat personal…