SALUT FINANCERA I LEGAL

 

Quan ens fa mal alguna cosa, anem al metge o a la farmàcia. Quan notem mal de gola o ens surt una pruïja a la pell, per més que pensem que pot ser un refredat de poca importància o una reacció al·lèrgica lleu, demanem consell al professional de la salut. L’experiència ens demostra que no passa el mateix quan parlem de qüestions financeres o legals.

Acceptaríem una recepta que no signés un metge? Compraríem medicaments fora d’una farmàcia? Per què, doncs, estem disposats a seguir un model diferent en relació a la nostra economia i situació jurídica, amb els riscos que comporta?

En termes financers o legals no atenem els primers símptomes i ens refiem en excés de coneixements que provenen de fonts no professionals: les conegudes com a “guinguetes financeres”.

Quan cerquem un diagnòstic professional, ja sigui per a la nostra situació física com jurídica, podem trobar la causa dels nostres problemes, podem descobrir que no entenem prou bé la situació que tenim i podem obtenir una solució específica per al conjunt de les nostres qüestions particulars.

Per a establir un tractament adequat és necessari un bon diagnòstic d’allò què ens afligeix. I per a arribar a un bon diagnòstic cal tenir els coneixements adequats: els que només la formació i l’experiència donen al professional. A Lleida en tenim molts i molt bons. No descurem la nostra salut financera i legal, que mereix rebre la mateixa atenció que la nostra salut física, tenint en compte que els problemes financers o legals són causants de problemes en la nostra salut física.

 

MARIONA ROIG ROSSELLÓ

Advocada a ROIG I ROIG ASSESSORS