ECONOMIA CIRCULAR

Actualment sentim molt a parlar de l’economia circular, com la nova tendència / funcionament al que hem de recórrer si volem evitar l’escassetat de residus en els propers anys.

A nivell global, ens trobem funcionant amb un sistema d’ECONOMIA LINEAL basat en l’extracció de materials, per la posterior fabricació de productes, sovint d’ús de curta durada, amb la conseqüent generació de residus que això comporta. 

Segons la Fundació Ellen MacArthur, “El model lineal basat en produir, usar i llençar està portant a uns nivells d’escassetat, de volatilitat i d’increment de preus que la nostra economia no pot assumir”,  donant lloc una necessitat real de canvi de funcionament. 

L’economia Circular n’és la resposta! 

L’economia Circular es defineix com un nou model econòmic que pretén mantenir els materials, els productes i els seus components en processos circulars, a través dels quals puguin ser reintegrables en la cadena de valor un cop acabada la seva vida útil.

Els processos i els productes han de ser dissenyats pensant en el seu caràcter circular.  Cal optar per processos on els materials perdin el mínim valor possible, ò, on els seus residus siguin una part activa del propi procés.

Cal maximitzar l’aprofitament de recursos i minimitzar la generació de residus no aprofitables. 

ECONOMIA CIRCULAR

 

La quantitat de residus no reutilitzables que generem amb l’economia LINEAL, i amb la filosofia d’un mercat centrat en productes d’un sol ús o de curta durada, ocasiona grans quantitats de deixalles, que malmeten el medi ambient, i posen en perill molts dels recursos naturals en un futur proper.

Per sort, s’està creant una gran consciència social sobre els problemes que ocasiona aquest tipus d’economia, i són cada cop més les empreses que aposten pel canvi en el seu sistema econòmic  buscant donar resposta a aquests nous consumidors que tenen en compte l’impacte mediambiental dels productes / serveis que adquireixen.

Tal i com va afirmar Janez Potocnik, ex-comissari europeu del medi ambient “Avançar cap a una economia circular no és solament possible, sinó rendible”,  i així es veu reflectit en el resultat de moltes empreses que han apostat per aquest nou sistema.

ECONOMIA CIRCULAR 2

Algunes d’aquestes empreses, molt acceptades pels consumidors que, estan obtenint una rendibilitat igual o major a l’esperada, en serien:

  • CLOSE THE LOOP – Societat que a través de la recuperació d’antics tòners d’impressora i plàstics tous, genera materials per a la creació de carreteres, amb una durabilitat major en un 65% comparativament amb l’asfalt.
  • ECOPAPEL- Societat que crea pastes de cel·lulosa de paper a partir de matèries alternatives .
  • EKO-REC- Societat dedicada al reciclatge de botelles PET després del seu consum per convertir-les en catifes o quadres de comandament per automòbils.
  • NICE TO EAT YOU- Startup que conecta restaurants amb consumidors per tal d’introduir en mercat aquell excedent de menjar que acabaria sent un recurs residual, a un preu un 40% inferior.
  • VINTED.- Startup que connecta els seus usuaris per tal d’obrir un mercat de segona mà de peces de vestir o accessoris, per tal d’allargar la seva vida útil.

Existeixen altres empreses que poc a poc es van adaptant a aquest nou sistema, per tal d’avaluar la seva rendibilitat i resposta en el mercat, com podria ser el cas de Camper  que ha començat a introduir material tèxtil provinent de la transformació de plàstics en alguns dels seus calçats.

Cal tenir present aquest nou sistema d’economia si volem emprendre algun projecte empresarial, per tal de donar resposta al problema de recursos existent, oferir aquell producte que cada cop més consumidors reivindiquen, i estar encaminats cap al nou funcionament que es reclama des de les principals institucions. 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

Romina Josa Mirada

Departament Fiscal Comptable