CORONAVIRUS: Moratòria en el pagament de lloguers 

Quan es pot demanar la moratòria o rebaixa del lloguer?

 

El Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, ha aprovat mesures en matèria de moratòria en el pagament del lloguer que permeten aplaçaments o suspensions del pagament així com accés a finançament sense interessos durant l’estat d’alarma, amb possibilitat d’estendre’s fins a més endavant.

El primer que s’ha de tenir en compte és que es requereix que els arrendataris sol·licitants es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència del COVID19, fet que hauran d’acreditar al propietari. Els requisits per a valorar si et trobes en situació de vulnerabilitat econòmica i la documentació que s’ha d’aportar, pots consultar-los aquí.

Un cop acreditada la situació de vulnerabilitat econòmica, es poden donar dues possibilitats:

a) Que l’arrendador sigui persona jurídica, una entitat pública o una persona física que ostenti en propietat més de 10 immobles:

En aquest cas, l’arrendador té 7 dies per proposar una de les següents solucions:

  • Una reducció del 50% de la renda.
  • Una moratòria en el pagament de la renda.

En les dues situacions anteriors, el benefici duraria el que duri l’estat d’alarma, podent-se prorrogar si també es prorroga la situació de vulnerabilitat econòmica. Les quantitats degudes, es retornarien de forma fraccionada en un mínim de 3 anys.

b) Que el propietari sigui una persona física amb menys de 10 immobles en propietat:

En aquest cas, té 7 dies per proposar un pacte de moratòria en el pagament del lloguer, però que no té perquè seguir les condicions del punt anterior, és lliure.

Finançament:

A banda de l’anterior, la segona opció és acudir a la finançament mitjançant una entitat bancària. A tal efecte, s’han aprovat ajudes de finançament per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Aquestes ajudes cobriran fins a 6 mensualitats de lloguer, i podran ser retornades en un període de 6 anys, prorrogable fins a 4 anys més, amb interès i despeses nul·les.

Finalment, quan s’aprovi el Pla Estatal d’Habitatge s’hi regularan ajudes per a què aquelles persones en situació de vulnerabilitat econòmica que hagin sol·licitat préstecs per a fer front al lloguer de l’habitatge habitual, puguin retornar-los més còmodament. Aquestes ajudes seran de 900€ al mes com a màxim o, de fins al 100% de la renda arrendatícia.

Desnonaments:

Per últim, pel que fa als desnonaments s’ha de tenir en compte que si s’ha fixat data de desnonament i es pot acreditar situació de vulnerabilitat econòmica, el desnonament quedarà suspès. En cas que no s’hagi fixat data per al desnonament perquè està pendent de celebració el judici, es suspendrà el desnonament fins que els serveis socials decideixen les mesures que s’han de prendre, com a molt fins a 6 mesos.

 

Si et trobes en alguna d’aquesta situacions, consulta’ns sense compromís. A Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors seguim atenent-te per telèfon al 973 270 670 o per correu electrònic a juridic@roigiroig.com

 

Departament jurídic

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors