CLÀUSULA TERRA

 

Saps si la teva hipoteca té clàusula terra?

Recupera els teus diners!

 

 

A ROIG & ROIG Economistes – Advocats – Auditors estudiem la teva hipoteca i t’assessorem en la reclamació de la clàusula terra. Envia’ns l’escriptura de constitució de la hipoteca, el quadre d’amortització des de l’inici de la hipoteca fins a l’actualitat i l’últim rebut que hagis pagat, i t’informarem sobre les opcions i la quantitat que pots reclamar de la clàusula terra.

Un cop tinguem la informació de la teva hipoteca farem un càlcul dels diners que es poden reclamar a fi i efecte que es pugui valorar la recuperació d’aquest import, al mateix temps també es farà una valoració dels costos judicials.  A Roig i Roig et farem el teu estudi previ gratuït.

Intervenim en tot el procés de reclamació, ja sigui judicialment o extrajudicialment, a l’efecte de defensar adequadament els teus interessos i d’assegurar l’obtenció de la quantitat que et correspon de la clàusula terra.

Abans d’acceptar qualsevol oferta de les entitats bancàries, consulta’ns, ja què malauradament aquestes no sempre respecten els drets reconeguts als consumidors.

 

 

 

També podem reclamar les despeses de formalització de la hipoteca.

 

 

Són nul·les les clàusules que imposen al consumidor l’assumpció de les despeses i el pagament dels tributs de la formalització de les hipoteques. La documentació necessària és la següent:

 

  • Escriptura de la hipoteca
  • Factura de la NOTARIA corresponent a l’escriptura de préstec hipotecari
  • TAXACIÓ de l’immoble
  • Factura del REGISTRE DE LA PROPIETAT per la inscripció de la hipoteca
  • IMPOST D’ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS a què es trobi subjecta i no exempta l’escriptura de préstec hipotecari
  • Despeses de GESTORIA, si la seva intervenció l’ha imposat el Banc
  • Acord signat amb el Banc, en cas que s’hagi fet

 

En el següent dossier ampliem la informació:  CLAUSULES TERRA DOSSIER INFORMATIU

 

Mariona Roig

Advocada