Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

Reclamació d’accions de Banco Popular Com reclamar per les teves accions del Banco Popular?     El 6 de juny de 2017 el Banc Central Europeu va comunicar la inviabilitat del Banco Popular, que no podia fer front als seus deutes. L’endemà, Banco Santander va adquirir el Popular pel preu simbòlic d’un euro, assumint drets i obligacions….

AJUTS PER MICROEMPRESES I AUTÒNOMS AJUT EXTRAORDINARI PER AL MANTENIMENT D’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES ATUONOMES AMB TREBALLADORS AL SEU CÀRREC   L’objecte de l’ajut és el manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla que hagin vist suspesa la seva activitat…