RECUPERA LES DESPESES DE LA TEVA HIPOTECA

 

Si quan vas demanar la hipoteca, et vas fer càrrec de totes les despeses (notaria, Registre de la Propietat, gestoria, etc.), pots reclamar al banc i recuperar els diners que vas pagar.

 

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE COM RECUPERAR LES DESPESES DE LA TEVA HIPOTECA

 

Què són les despeses de formalització del préstec hipotecari?

Les despeses de formalització de la hipoteca són els imports de notaria, Registre de la Propietat, taxació i gestoria, que vas pagar quan vas signar la hipoteca. El pagament d’aquestes despeses no es pot carregar exclusivament sobre els clients, però els bancs imposaven una clàusula que traslladava als clients totes les despeses: de notaria, del registre, de taxació o de gestoria.

 

Quines despeses es poden reclamar?

Els Tribunals disposen que algunes d’aquestes despeses (com ara, la de notaria) s’ha de repartir entre el banc i el clients, mentre que altres (com ara, la del Registre de la Propietat) l’ha d’assumir íntegrament el banc.

 

També es pot reclamar la comissió d’apertura, una clàusula que suposa un encariment d’entre el 0,5% i el 3% de l’import de la hipoteca.

 

Es poden reclamar aquestes despeses si el préstec ja està cancel·lat?

Sí, tothom que tingui o hagi tingut un préstec pot reclamar les despeses, independentment de si la hipoteca està activa o ja s’ha cancel·lat.

 

Com reclamar i recuperar les despeses del préstec hipotecari?

A través de la reclamació extrajudicial a l’entitat bancària o d’un procediment judicial en exercici de l’acció de nul·litat de la clàusula que imposa totes les despeses als clients.

 

MODEL GRATUIT DE RECLAMACIÓ de despeses a l’entitat bancària

Et facilitem una CARTA de reclamació que pots omplir i presentar a la teva oficina bancària. Recorda dur dos exemplars: un per al teu banc i l’altre per a tu (demana que te’l segellin a l’oficina, aquest document prova que has presentat la reclamació). Si el banc no et respon o bé respon negativament a la reclamació, cal decidir si vols iniciar el procediment judicial.

 

La nostra experiència i resultats

Iniciem el procediment analitzant les factures que has pagat i dirigint una reclamació extrajudicial al banc. Si aquesta reclamació no és atesa, formulem la reclamació judicial. Ja hem aconseguit que molts clients recuperin els seus diners!

 

Documentació necessària

  • Escriptura del préstec hipotecari.
  • Factures de Notaria, Registre de la Propietat, gestoria, taxació.

 

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors analitzem de forma gratuïta el préstec hipotecari i les factures que hagis pagat i t’enviem un estudi de viabilitat de la teva reclamació.

 

Mariona Roig Rosselló

Advocada