Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

La majoria de treballadors prefereixen disfrutar de les seves vacances durant l’estiu, un dret per qualsevol treballador que recull la llei. Nos obstant, organitzar y coordinar les vacances de tots els treballadors suposa una font de conflictes ja que no sempre agraden les dates als treballadors.    Per això és molt important saber què és…

Jaque mate al contracte per obra i servei i altres canvis que has de saber.    A partir del dia 31.03.2022 entrarà en vigor la reforma laboral Reial Decret Legislatiu 32/2021 de 28 de desembre.   Els contractes temporals per obra o servei celebrats fins al 30 de desembre del 2021 no es veuran modificats,…

En els darrers temps el govern ha elaborat una amplíssima legislació laboral:   Registre horari Pla d’ igualtat Registre salarial Regulació del teletreball etc.   I a tot això, tenim parcialment en vigor una nova reforma laboral aprovada el 28 de desembre del 2021, pendent encara de convalidació.    L’1 d’octubre de 2021, es van…

La plusvàlua municipal Què ha passat amb la plusvàlua municipal? Quines liquidacions es poden recórrer?   Aquest últim mes els mitjans de comunicació s’han omplert de noticies sobre els canvis que està sofrint l’Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a Plusvàlua Municipal. Però, sabem quin és l’origen de…

La plusvàlua municipal   Què ha passat amb la plusvàlua municipal? Quines liquidacions es poden recórrer?   Aquest últim mes els mitjans de comunicació s’han omplert de noticies sobre els canvis que està sofrint l’Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a Plusvàlua Municipal. Però, sabem quin és l’origen…

DRET A VACANCES Quins són els teus drets com a treballador? Pots triar les vacances? Què pot imposar l’empresa?   Les vacances anuals es regulen a l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors, és un dels drets més importants que tenen els treballadors i que habitualment es veu vulnerat per la seva mala aplicació. Les vacances…

REGISTRAR UNA MARCA Nocions bàsiques abans de registrar una marca   Si tens una nova idea, si vols crear un nou producte o vols iniciar un nou projecte comercial, hauries da valorar la importància de registrar la teva marca.  El registre de la teva marca t’atorgarà la seva propietat, i el dret de vendre-la, arrendar-la,…

MATRIMONI O PARELLA DE FET Quines són les diferències més rellevants avui en dia a Catalunya? A Catalunya la legislació ha seguit un camí que ens porta a una situació de quasi equiparació entre la figura del matrimoni i la parella de fet. Malgrat això, queden encara algunes diferències i la simple inscripció de la…

CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS   Els autònoms  que així ho desitgin poden canviar la seva base de cotització fins a un màxim de quatre vegades a l’any, podent augmentar o disminuir la base dins els límits establerts.   Quan es pot canviar la base de cotització en…

 Renda 2020: Com afecta un ERTE?   El 7 d’abril va començar la campanya de la renda, i molts contribuents es veuran afectats pels ERTO, les ajudes rebudes i altres particularitats que han esdevingut en aquest any tan singular. El 2020 ha estat un any per a molts complicat en l’àmbit de l’IRPF, per tant,…