Canvis de la baixa laboral

Tots els canvis de la baixa laboral que han entrat en vigor l’1 d’abril

 

A partir de l’1 d’abril canvien el procediment per demanar la baixa laboral; abans el treballador s’havia de dirigir al centre mèdic i que li signin la baixa i lliurar-la ràpidament a l’empresa.

I que és la baixa laboral?

La baixa laboral és aquell període de temps que el treballador necessita per recuperar-se d’una malaltia o accident i, per tant, no assisteix a la feina.

Així doncs, ens podem trobar amb diferents tipus de baixa laboral:

 • Per contingències comunes (ex: una grip, una caiguda forta)
 • Contingències laborals: tots aquells accidents que estiguin relacionats amb els Accidents laborals (ex: de camí a la feina tens un accident, caus a la feina); Encara que aquestes s’han de revisar dins del RD 1299/2006, de 10 de novembre on específica quines és consideren aptes.
 • Baixa laboral per incapacitat temporal
 • Baixa laboral per prestació per naixement i cuidar al menor
 • Baixa per incapacitat permanent

 

I què ha canviat a partir de l’1 d’abril?

Tornant al tema en qüestió i ja sent coneixedors de quin tipus de baixes existeixen, explicarem la nova normativa en relació amb la baixa laboral. Consegüentment, la nova normativa estableix que el metge lliurarà una única còpia del comunicat de baixa, confirmació o alta al pacient. Per tant, el treballador ja no haurà de fer res amb aquest document, qui s’encarregarà de comunicar-ho a l’empresa serà la Seguretat Social (INSS).

Els passos a seguir actuals són els següents:

 1. El treballador acudirà al metge del Servei Públic de Salut (SPS), mútua o entitat col·laboradora i el metge introduirà les dades del comunicat de baixa, alta o confirmació al sistema.
 2. El sistema de l’SPS enviarà el comunicat a l’INSS.
 3. l’INSS realitzarà la cerca del compte de cotització en què està donat d’alta el treballador al fitxer general d’afiliació de la Seguretat Social i inclourà la informació al fitxer FIE, per comunicar a l’empresa on està donat d’alta la variació del comunicat mèdic que s’hagi produït.
 4. L’empresa rebrà els fitxers FIE/FIER amb els comunicats mèdics de baixa, alta o confirmació i les possibles modificacions que s’hagin produït als informes mèdics.
 5. L’empresa haurà de comunicar les dades econòmiques a l’INSS a través del fitxer FDI o mitjançant el sistema xarxa online.

 

D’aquesta manera, realment beneficia al treballador, però hi ha l’empresa?

Sí que beneficia a l’empresa, ja que permet no haver d’estar darrere el treballador per rebre la documentació de la baixa, per tant, agilitza el procés i facilita l’execució més ràpidament.

A més d’oferir aquest punt positiu té més avantatges com:

 • Els metges dels serveis públics de salut de les comunitats autònomes realitzaran de manera més senzilla la gestió dels comunicats per incapacitat temporal.
 • Els facultatius no hauran d’emplenar la Classificació Nacional d’Ocupacions, per la qual cosa se’n reduirà la càrrega de treball.
 • Seran les empreses i no els metges d’atenció primària els qui emplenen la informació sobre l’activitat del treballador.
 • S’evitarà la saturació dels serveis mèdics i els problemes de tramitació de les baixes que es van produir durant la pandèmia de la COVID-19.
 • El treballador rep una còpia de la seva baixa i no hi ha de fer res, perquè els tràmits es duen a terme telemàticament.

Concloent, la normativa té com a objectiu simplificar els tràmits de les baixes mèdiques i evitar que el treballador hagi de fer gestions que es poden fer telemàticament per l’SPS, l’INSS i les empreses.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres via email, telèfon o whatsapp.

 

 

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com