CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

 

Els autònoms  que així ho desitgin poden canviar la seva base de cotització fins a un màxim de quatre vegades a l’any, podent augmentar o disminuir la base dins els límits establerts.

 

Quan es pot canviar la base de cotització en el règim especial de treballadors autònoms?

 • Per l’1 d’abril si es sol·licita entre l’1 de gener i el 31 de març.
 • Per l’1 de juliol si l es sol·licita entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
 • Per l’1 d’octubre si es sol·licita entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
 • Per l’1 de gener de l’any següent si es sol·licita entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.

Quina base poden sol·licitar?

Per aquest any 2021, el treballador autònom podrà escollir entre les bases mínima i màxima de cotització que són de 944,40 euros i de 4.070,10 euros mensuals.

 

En quins casos existeixen limitacions?

Segons l’edat que tingui el treballador autònom el dia 1 de gener hi haurà les següents limitacions:

 

 • Si a 1-1-2021 encara no havia complert 47 anys:

Podrà escollir qualsevol base de cotització dins dels límits mínims i màxims indicats  anteriorment (944,40 euros i 4.070,10 euros).

 • La mateixa regla se li aplicarà si a aquesta data tenia 47 anys i la seva base de cotització al desembre de 2020 va ser igual o superior a 2.052 euros (o si causa alta en el RETA amb posterioritat a aquesta data). En cas contrari no podrà triar una base superior a 2.077,80 euros mensuals,  a excepció de :
 1. si formula la sol·licitud abans del 30-6-2021 i que tindrà efectes a partir del  1-7-2021,
 2. o si es tracta del cònjuge supervivent del titular del negoci que,  i que a conseqüència de la defunció d’aquest, ha hagut de posar-se al capdavant d’aquest negoci i donar-se d’alta en el RETA amb 47 anys, en aquests casos no hi ha límit per a l’elecció de bases.
 • Si a 1-1-2021 a tenien 48 o més anys només podran triar una base d’entre 1.018,50 i 2.077,80 euros.

 

Excepte en els següents casos:

a)Si és del cònjuge supervivent del titular del negoci que com a  conseqüència de la defunció d’aquest, s’ha hagut de posar al capdavant del  negoci i donar-se d’alta en el RETA amb 45 anys  o més, l’elecció de les bases estarà compresa entre les següents quanties  944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

 1. b) Pels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys ja haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o més, les bases seran les següents:

a)Si la última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052 euros mensuals, podran optar per una base entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

 1. b) Si hagués estat superior a 2.052 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import de la que tingués, però amb el topall de la base màxima de cotització.
 • Si el treballador tenia 48 o 49 anys a 1 de gener de 2011:

Si a aquesta data haguessin optat per una base  de cotització superior a 2052,00€, la base que podran escollir estarà compresa entre els 944,40€   i la base que tingués, però també amb el topall de la base màxima de cotització.

 

Facilitem quadre resum amb les principals bases mínimes i màximes segons tipus d’autònom i edat:

 

            QUOTA AUTONOMS 2021    
   
  MÍNIMA MÀXIMA
AUTÒNOMS 944,40 € 4.070,10 €
AUTÒNOMS SOCIETARIS 1.214,10 € 4.070,10 €
AUTÒNOMS MAJORS DE 47 ANYS 944,40 € 2.077,80 €
amb base cot. < 2,052€    
AUTÒNOMS MAJORS DE 48 ANYS 1.018,50 € 2.077,80 €

 

Si tenen qualsevol dubte, o volen ampliar la informació i sol·licitar el canvi de base de cotització en el règim especial de treballadors autònoms poden trucar al 973 270 670 o bé escriure un correu a laboral@roigiroig.com

 

 

Cristina Bordalba

cristina@roigiroig.com

Dep. Laboral