Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

Tributació, Repartiment i Fiscalitat Els dividends són el mecanisme que tenen les societats per retribuir als seus socis, conegut popularment com a repartiment de beneficis, i tenen la consideració de rendiments del capital mobiliari. Amb aquesta entrada es detalla com tractar els dividends de les societats pel que fa al repartiment, tributació i fiscalitat, actualitzem…

Depósito de las cuentas anuales Las cuentas anuales son los documentos contables que recopilan la información financiera de una empresa durante un ejercicio fiscal, que normalmente es del 1 de enero a 31 de diciembre. Las empresas están obligadas a presentarlas en el Registro Mercantil. En 2017 como novedad a la presentación de las cuentas…

Dividendos en Sociedades: Reparto, Tributación y Fiscalidad   Los dividendos son el mecanismo que tienen las sociedades para retribuir a sus socios, conocido comúnmente como reparto de beneficios, y tienen consideración de rendimientos del capital mobiliario. En este artículo se detalla como tratar los dividendos en sociedades en cuanto a su reparto, tributación y fiscalidad,…

A partir d’l’1 de juliol les vendes a distància a particulars d’altres països de la UE tributen en destí. Fa uns dies, al nostre blog vam publicar un article sobre l’IVA en les vendes Online, doncs bé, a partir de l’1 de juliol hi ha canvis respecte a això. Els professionals que venien més de…

Préstecs en 24 hores Molts cops i més a la situació en la qual ens trobem recentment una societat pot necessitar liquiditat i són els mateixos socis els que realitzen aportacions dineràries a la societat. Al cap i a la fi, pot ser que sigui l’única alternativa que tingui l’empresa per obtenir liquiditat i poder…

IMPOSTOS I OBLIGACIONS A PRESENTAR DURANT EL MES DE JULIOL Arrenquem juliol, un mes que per a nosaltres és molt intens, hem de presentar les declaracions del segon trimestre, impost de societats i comptes anuals. És un mes de molta feina i on pràcticament ja finalitzem les obligacions de l’exercici ja tancat, en definitiva, amb…