Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS SOCIETARIS     Entre les diverses formes jurídiques que pot adoptar una empresa, la societat de responsabilitat limitada és una de les més habituals. És tracta d’una societat mercantil caracteritzada pel fet que la responsabilitat està limitada al capital social, de manera que és la societat la que respon amb el…

LA SUPER RITA DE HACIENDA   El super ordenador de Hacienda ha descubierto los fraudes de miles de contribuyentes des de su puesta en marcha. Hacienda tiene posiblemente el espía más poderoso, extenso y sofisticado de España, le llaman “la Súper Rita”.   Este super ordenador de hacienda almacena todos nuestros datos: cuentas bancarias, movimientos, depósitos,…