Quines obligacions tributàries té una influencer?

 

Col·loquialment, ens és molt sentit el concepte d’Influencer, però que s’hi amaga a darrera?

 

Jurídicament, parlem de “Creadors de Contingut Digital”, persones físiques que operen per Internet a través de Xarxes Socials, marcant tendència i incitant al consum. És per aquest motiu, que són el nou canal de publicitat per moltes empreses, les quals donen una retribució (dinerària o amb espècie), per tal de que aquests, recomanin i facin públic l’ús dels seus productes.

 

En els seus inicis costava definir la seva situació davant Hisenda, eren pocs i no es sabia la repercussió que podrien arribar a tenir, però actualment, degut al seu exponencial volum, s’ha definit de forma més concreta la seva figura fiscal.

 

La Direcció General de Tributs és molt clara, aquests “Creadors de contingut digital”, realitzen diferents serveis a favor de tercers a canvi d’una contraprestació; per tant, independentment de la freqüència  amb la que la persona física realitzi aquests serveis, tindran la consideració d’empresaris o professionals.

 

Aquests rendiments, seran qualificats  com rendiments d’activitat econòmica – professional, en el desenvolupament d’una activitat independent com creador o marcadors de tendència a través de les xarxes socials.

 

Per tant, el primer pas a dur a terme serà una ALTA D’ACTIVITAT, per Serveis de Publicitat (IAE 844),  comportant la obligatorietat de:

  • Repercutir IVA en les seves factures d’ingrés, al Tipus General del 21%; tenint la obligatorietat per tant, de presentar les declaracions d’IVA pertinents
  • Aplicar una retenció del 15% en les seves factures d’Ingrés ( del 7% en el període impositiu d’inici d’activitat i els dos següents).
  • Si es reben contraprestacions en espècie (regals de les marques per tal de ser promocionades), aquestes s’han de valorar com un rendiment més, segons el valor de mercat que tinguin (Art.43 IRPF)

 

Cal fer una distinció, sobre aquells rendiments que derivessin directament de la Cessió dels Drets d’Imatge, ja que aquests no tindrien la consideració de  rendiments d’activitat professional; sinò que estarien sotmesos a una retenció del 24% pe rendiments procedents de la cessió del dret a l’explotació del drets d’imatge (Art 101.10 IRPF).

 

Remarcar que INFLUENCER i YOUTUBER, son activitats diferenciades que per tant, fiscalment també tenen règims diferenciats; es important no confondre una amb l’altra; en properes entrades, farem referència al cas dels YOUTUBERS.

 

En qualsevol cas, si desitja ampliar la informació o necessita una reunió per obtenir un assessorament més concret, truqui’ns al 973 270 670 o escrigui a fiscal@roigiroig.com

 

Romina Josa

Departament Fiscal-Comptable