Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

Empreses amb Sentit  PIMES amb la Responsabilitat Social Corporativa   La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un concepte que guia les empreses cap a una gestió més sostenible i ètica, tenint en compte l’impacte que tenen en la societat i en l’entorn en el qual operen. En l’actualitat, la RSC s’ha convertit en una prioritat…