Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

  Per què contractar una Assessoria? RAONS I AVANTATGES PER CONFIAR LA TEVA EMPRESA A PROFESSIONALS   Són moltes les PYMES i/o autònoms que no es poden permetre tenir un departament d’Administració propi pel seu elevat cost, és per això que en aquest post us parlarem dels avantatges i tranquil·litat que pot suposar delegar en una…

QUE FER QUAN ARRIBA UN REQUERIMENT D’HISENDA     La nostra estimada hisenda pública treballa a un ritme frenètic per reduir els fraus i perseguir aquells contribuents que no segueixen les normes establertes per l’administració, en conseqüència, és habitual que un contribuent rebi un requeriment o una revisió d’alguna de les obligacions tributàries a les…

¿Que es el modelo 347 y para qué sirve?   El Modelo 347 es una declaración anual informativa de operaciones con terceras personas. Los empresarios y profesionales están obligados a la presentación del Modelo 347 siempre que hayan realizado operaciones con terceros por importe superior a 3.005,06 euros durante el año natural, computando de forma separada las entregas y las adquisiciones…

OBLIGACIONS CONEXES   El passat 22/09 es va publicar al BOE la modificació parcial de la Llei general tributària (LGT). Un dels aspectes més rellevants és el relacionat amb les “obligacions connexes”. Actualment, quan l’Administració regularitza una obligació tributària relacionada amb una altra del mateix contribuent, que d’ofici o bé a petició del propi contribuent…

IMPUESTO DE SOCIEDADES Principales novedades que afectarán al impuesto de sociedades:   Tipo impositivo: elimina el tipo impositivo reducido por mantenimiento de plantilla. Tributarán al 25% las pymes, y el resto al 28%. ** Las empresas de nueva creación tributarán al 15% en el primer periodo de bases positivas y siguiente. Gastos no deducibles: se…

IMPOST DE SOCIETATS   Principals novetats que afectaran a l’impost de societats:   Tipus impositiu: s’elimina el tipus impositiu reduït per manteniment de plantilla. Tributaran al 25% les pimes, i la resta al 28%.   ** Les empreses de nova creació tributaran al 15% en el primer període de bases positives i següent.   Despeses…

El Govern, a instàncies del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es disposa a aprovar una ordre per la qual l’Agència Tributària permetrà als contribuents -ja siguin particulars o empreses-sol·licitar ajornaments o fraccionaments de deute de fins a 30.000 euros sense tenir per això de presentar avals o garanties addicionals. Fins ara, aquest límit se situava…