Despeses de Nadal

Tributació Fiscal

 

En aquestes èpoques de l’any ja estem immersos amb els preparatius de Nadal, de fet algunes empreses ja han començat amb els sopars d’empresa.

 

I la pregunta estrella d’aquestes dates és: Puc deduir el sopar, les cistelles i els regals de Nadal?

 

1.- CISTELLES DE NADAL

 

Les cistelles de Nadal i els detalls per a clients i proveïdors, així com dinars o sopars d’empresa es poden considerar despesa deduïble a l’impost sobre societats o bé de l’IRPF.

La normativa en cada cas té els seus matisos i s’han de complir una sèrie de requisits per deduir la despesa:

  • Estar comptabilitzat
  • Correctament justificat.
  • Imputat a l’exercici.
  • No es tracta d’una liberalitat. Això vol dir que ha d’estar relacionat directament amb els ingressos i que serveixin per atendre usos i costums de l’empresa.

 

2.- DONATIUS I LIBERALITATS

 

L’article 14.1 de la LIS estableix que NO seran deduïbles els donatius i les liberalitats. L’excepció són les despeses de relacions públiques amb clients o proveïdors o les que, «d’acord amb els usos i els costums, s’efectuïn respecte al personal de l’empresa».

 

Això significa que, si l’empresa té per costum regalar cistelles de Nadal als seus treballadors, sí que podrà incloure la factura a les despeses de l’exercici. Però què implica? El tractament fiscal serà com una retribució en espècie per als empleats obsequiats, i la companyia haurà de fer el corresponent ingrés a compte.

 

Això comporta l’obligació de justificar la despesa i la seva naturalesa, així com el seu ajust als usos i els costums. Per tant, cal tenir en compte que el primer any no es considera com a despesa deduïble. La resta d’anys, sempre que es pugui demostrar el costum, sí que es pot deduir.

Això és extensible a la deducció de la despesa del sopar o dinar d’empresa de Nadal.

 

Què passa amb l’IVA?

 

La normativa NO permet deduir l’IVA d’aliments, begudes i tabac (Art. 96 l’IVA). En canvi, si l’empresa es dedica a fabricar i vendre els productes que regala, se’n permet la deducció.

 

3.- REGALS  A CLIENTS I/O PROVEÏDORS

 

Els regals publicitaris a clients o proveïdors, per exemple, clauers, bolígrafs, agendes… són deduïbles com a despeses per tractar-se de la promoció per a la venda.

 

I l’IVA en aquests regals?

 

Perquè es pugui desgravar aquest IVA, cal que portin gravat el nom o el logotip de l’empresa i que el seu valor unitari no superi 90,15€ (Art. 7.4 l’IVA). És important, a més, que la factura ho detalli correctament perquè quedi perfectament justificat davant d’Hisenda.

 

– LÍMITSAmb efectes des del 01-gener-2015, les despeses per atencions a clients o proveïdors tenen un límit de l’1% de l’import net de la xifra de negocis.Si aquestes despeses de representació no arriben al límit, només reflectirà la quantitat que hagi estat comptabilitzada per aquest concepte.

 

Si teniu dubtes després de llegir l’article, podeu consultar-nos al correu electrònic fiscal@roigiroig.com, recordeu que la primera consulta en línia és gratuïta. Us esperem!

 

 

Mar Corderas

Auditoria-Fiscal – Comptable

 

Thaïs Amor

Marketing – Fiscal – Comptable