Revisa bé l’esborrany de la Renda

Revisa l’esborrany de la Renda abans de donar-la per bona, ja que et poden sancionar.

”És necessari que revisi l’esborrany, ja que l’Agència Tributària sempre pot comprovar posteriorment la declaració presentada, tenint en compte les dades que pot conèixer amb posterioritat”

Aquesta frase, que apareix en tots els esborranys que s’elaboren per fer la declaració, adverteix d’un risc real i molt més habitual del que ens pensem, amb conseqüències que poden resultar ser molt greus per alguns contribuents. La responsabilitat que suposa confirmar un esborrany erroni, recau en el contribuent i podria derivar a l’inici d’un procés sancionador.

És per això que recomanem no precipitar-se a l’hora de confirmar l’esborrany i comprovar que totes les dades siguin correctes. A continuació, compartim amb tu una sèrie de situacions que possiblement hauràs de declarar i revisar molt bé:

 

He de realitzar la declaració de la Renda?

Segons si tens un o més d’un pagador.

Pels contribuents amb ingressos procedents d’un sol pagador: els ingressos inferiors a 22.000 euros anuals estan exempts de presentar la declaració de la renda. Quan les rendes han procedit de diversos pagadors, el llindar està en els 14.000.

 

Dades personals

Comprova que totes les dades personals estiguin bé i si hi ha hagut canvis en l’últim any que puguin afectar en la declaració, és a dir, canvis de domicili, estat civil o naixement de fills, entre d’altres, assegura’t de què estiguin recollits. Sobre el canvi de residència, has de tenir en compte que perquè una persona sigui considerada resident a Espanya, ha de viure com a mínim 183 dies al país.

 

Reducció a la quota per rendes baixes

Els contribuents amb rendes inferiors a 16.825 euros (sempre que no tinguin rendes diferents de les de la feina superiors a 6.500) es beneficiaran d’una reducció de quota. Aquesta reducció ascendeix a 5.565 euros anuals pels quals tinguin ingressos menors de 13.115 i una quantitat proporcional a aquesta xifra per qui guanya entre 13.115 i 16.825 euros.

 

Els ingressos per maternitat i paternitat no tributen

Recorda que els ingressos vinculats a les prestacions de maternitat i paternitat rebuts l’any 2022 estan exempts de tributació.

Assegura’t de què tot està ben registrat a l’esborrany, ja que aquest tipus de prestació no apareix en l’apartat de ”rendiments de feina”, poden apareixen com a ”rendes exemptes” o simplement no aparèixer.

 

Deducció per maternitat

Recorda que la deducció per maternitat va augmentar 1.000 euros (per tant, passa a 2.200 euros), sempre que el contribuent pagui en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats per un menor de tres anys.

 

Majors deduccions familiars

Si tens drets o altres deduccions familiars per discapacitat, família nombrosa o monoparental amb dos fills i sense dret a percebre anualitats, comprova que apareixen les dades corresponents a les teves dades fiscals. Tingues en compte, a més, que les quanties de la deducció són aquest any més grans. En el cas de famílies nombroses, per exemple, l’augment és de 600 euros anuals (50 euros al mes) per cada fill, a partir del quart per a la categoria general o sisè per a la categoria especial. Recorda que hi ha una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec per un import de 1.200 euros anuals (100 euros al mes).

 

Immobles verificats

Comprova la informació d’immobles i les seves referències perquè és obligatori incloure aquesta informació a la declaració de la renda, inclòs el de l’habitatge habitual tot i que aquesta no sigui de la seva propietat.

 

T’ha tocat la loteria?

El govern va acordar des de 2017, un increment progressiu de les exempcions dels premis de la Loteria i Apostes de l’Estat. En la renda estan exempts els premis amb l’import igual o inferior a 40.000 euros.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres via email, telèfon o whatsapp.

C/Lluís Companys 1, 8-1

25003, Lleida

973 27 06 70 / 625 30 30 44

www.roigiroig.com