COM ACOMIADAR UN TREBALLADOR QUE HA ROBAT? 

 

 

Desafortunadament alguns empresaris s’han trobat davant la circumstància de descobrir que un treballador ha robat, com pot ser material o directament els diners de les caixes registradores. En aquest post us explicarem què fer davant aquesta situació i com l’empresari ha d’actuar.

Consells en cas de sospita o indicis de robatori per part d’un treballador

Si vostè sospita de robatori per part d’un treballador, ha de tenir en compte aquests consells que seguidament explicarem per a aconseguir que vostè controli la situació. Entenem que és una situació complicada, perquè no sols el fet del robatori és un greuge per a l’empresa sinó que es trenca el vincle de confiança que pogués existir amb el treballador.

El robatori és un delicte, i és motiu d’acomiadament directe, no obstant això per a poder-ho justificar es necessari tenir proves, perquè no pot acusar un treballador gratuïtament sense tenir proves fefaents que demostrin la seva culpabilitat.

Si vostè sospita o bé per informacions que han estat facilitades per part de companys o bé té indicis que un treballador ha sostret diners de la caixa registradora o algun objecte material, que és cisat de l’empresa sense consentiment ni autorització, li facilitem alguns consells que pot seguir per a aconseguir el seu acomiadament.

 

Consell 1: Obtenció de proves

 

 

 En primer lloc, haurà de recaptar proves que acreditin que el treballador ha robat, a això ens referim per exemple a:

Registre d’enregistraments de videovigilància de l’empresa. Aquestes només seran vàlides si el treballador prèviament ha consentit i ha estat informat sobre això, perquè molts tribunals no accepten enregistraments si no existeix el consentiment previ. En conseqüència no es pot instal·lar càmeres ocultes davant la sospita de robatori per part del treballador

La Llei de Protecció de dades de caràcter personal obliga al fet que les empreses informin els seus treballadors que existeixen càmeres de vigilància i de l’existència d’un fitxer amb dades de caràcter personal.

Si algú ha presenciat el delicte pot ser una prova, encara que pot ser que la persona que hagi observat la conducta pugui negar-se a comparèixer davant un judici o vostè, si es tracta d’un client o un proveïdor, no el vulgui fer passar per aquesta situació.

Recaptar proves requereix un temps, perquè pot ser que el treballador no ho faci de manera habitual sinó ocasionalment. Pel que es requerirà de paciència i habilitat per a poder obtenir les proves que puguin afirmar i corroborar el delicte que se li atribueix al treballador.

Consell 2: Obtenir la confessió del treballador

 

En moltes ocasions és difícil obtenir proves, perquè ja sigui perquè no es tenen càmeres de videovigilància (i tampoc autorització del treballador) o bé perquè ningú vol testimoniar en contra, davant d’aquesta situació haurà de posar entre “l’espasa i la paret” al treballador i obtenir la seva confessió.

Podem dir-li obertament que sospitem dels seus furts i que per això serà acomiadat.

Normalment el treballador assumeix la culpa i l’empleat no s’oposarà a l’acomiadament podent arribar a un acord entre totes dues parts.

Per això, i per a acompanyar l’acomiadament haurà de redactar una carta amb el  rigor més gran possible i detall  els fets pels quals acusa el seu treballador.

Podrà incloure la descripció dels motius que li han portat a acomiadar el treballador, en aquest cas el seu advocat laboralista haurà d’ajudar-lo en la redacció d’aquesta, perquè haurà de basar-se en articles de convenis i la normativa que contemplen aquesta situació.

És indispensable explicar què ha robat el treballador, així com els dies en què ha estat realitzat, els llocs en els quals s’ha comès i qualsevol informació que acrediti i justifiqui les acusacions que se li atribueixen a la persona.

Si malgrat que aquests consells el treballador no vol arribar a un acord i en conseqüència s’hagi d’arribar a judici, haurà de tenir en compte que només podrà al·legar pels fets que hagin estat inclosos en la carta d’acomiadament juntament amb les proves que acreditin els mateixos, si no s’aconsegueix acreditar els fets descrits en la carta, el jutge podria declarar l’acomiadament com a improcedent.

Si despres de la lectura d’aquests consells vostè necessita el suport i les indicacions del nostre advocat laboralista, pot contactar amb els nostres experts en aquest àmbit a laboral@roigiroig.com

 

Alejandro Roig

Abogado Laboralista