El Govern, a instàncies del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, es disposa a aprovar una ordre per la qual l’Agència Tributària permetrà als contribuents -ja siguin particulars o empreses-sol·licitar ajornaments o fraccionaments de deute de fins a 30.000 euros sense tenir per això de presentar avals o garanties addicionals. Fins ara, aquest límit se situava en els 18.000 euros, de manera que el canvi és d’una importància substancial.

L’Agència, que dirigeix ​​actualment Santiago Menéndez, estima que durant els últims anys havia rebut al voltant de 25.000 sol·licituds anuals d’ajornament o fraccionament de deutes d’entre 18.000 i 30.000 euros. Per obtenir el vistiplau d’Hisenda, havien d’aportar avals, hipoteques o altres garanties, assumint els costos derivats de la sol·licitud dels mateixos.

Ara ja no serà així, i només hauran de presentar avals els contribuents que pretenguin postergar o fraccionar el pagament de quantitats superiors als 30.000 euros. “Es van a estalviar nombroses càrregues indirectes”, asseguren fonts de l’organisme, que treu pit per la propera aprovació de l’ordre. “És una cosa que havia de fer”, conclouen.

Més beneficiaris

Segons dades de la Memòria de l’Agència Tributària 2014, el major nombre de sol·licituds d’ajornament i fraccionament segueix arribant de particulars o empreses que han d’abonar menys de 18.000 euros (gairebé el 97%), però amb el nou límit, un 66% superior a l’anterior, el nombre de beneficiaris s’elevarà considerablement.

L’ordre ministerial permetrà que totes les sol·licituds d’aquest tipus es vegin beneficiades “amb l’excepció dels deutes generats per la falta d’ingrés de les retencions d’IRPF, que segueixen sent inajornables”, matisen des de l’Agència. Tampoc podran acollir-se a aquest avantatge deutes per a les quals el Codi duaner comunitari estableix una regulació independent, i òbviament l’organisme tributari seguirà aplicant els mateixos filtres que fins ara a l’hora d’aprovar una sol·licitud o, per contra, denegar-la.

El Ministeri d’Hisenda, sota la batuta de Cristóbal Montoro, assegura que l’objectiu de l’ordre, que amplia el perímetre d’exempció de garanties o avals, “s’aprofundeix en la millora de les condicions per a la concessió d’ajornaments, que ja ve donada pel finançament històricament baixa existent per al deute tributari “.

En concret, i per a l’any 2016, el tipus d’interès de demora que regeix per ajornaments i fraccionaments baixarà del 4,375% al ​​3,75%, una reducció d’una mica més del 14%. Una de les queixes més esteses entre contribuents que demanen ajornaments era, precisament, l’elevat interès que s’exigia per satisfer aquesta demanda.

¿Efecte de la crisi?

Des de l’Agència Tributària no s’entra a valorar si la mesura, que s’adopta a tan sols dos mesos de la celebració d’eleccions generals, arriba massa tard. Perquè la crisi econòmica va fer estralls entre particulars i empreses, i llavors el límit per estar exempt d’aval es va mantenir en els 18.000 euros i el tipus d’interès exigit estava per sobre del 4%. “És una lectura política”, addueixen.

Atenent ala evolució del nombre de sol·licituds d’ajornament i als imports d’aquestes sol·licituds, les conclusions són ambivalents. Sol·licituds i imports han baixat des del punt àlgid de la crisi, però segueixen molt per sobre de l’any 2007, l’últim de certa normalitat econòmica al nostre país fins a aquest any 2015.

Així, el nombre de sol·licituds s’ha reduït des de l’any 2013, precisament quan Espanya va abandonar la recessió. Llavors, més de dos milions de persones l’any sol·licitaven ajornar o fraccionar els pagaments a la hisenda pública. Ara aquesta xifra s’ha situat en els 1.703.000. Tot i això, la quantitat segueix sent molt elevada, perquè fins abans de 2008, les peticions es situaven a l’entorn del mig milió i sense grans canvis, per la qual cosa cal dir que, tot i la millora, l’exempció de petició d’avals si va a beneficiar nombrosos contribuents.

Pel que fa als imports d’ajornaments sol·licitats, aquests han caigut amb més intensitat, i el 2014 es van reduir a 11.764.000 d’euros, una xifra similar a la de l’any 2008. En els pitjors moments de la recessió, l’any 2012, es van incrementar fins a prop dels 18.000 milions d’euros.

Finalment, i pel que fa a la quantitat d’acords d’ajornaments i fraccionaments de pagament, l’Agència Tributària va donar el vistiplau el passat any a gairebé el 80% de les mateixes. En concret, va aprovar 1.123.000 per un import total de 3.188 milions d’euros. Mentrestant, va denegar una mica més de 248.000 sol·licituds, per un total de 351.700.000, la desena part del que sí va aprovar.