‘’Em surt a pagar o a retornar?’’, aquesta serà la pregunta més repetida a partir del 6 d’abril en tota España ja que comença la campanya de la Declaració de la Renda 2021-2022, on tots els contribuents podran liquidar els seus comptes amb Hisenda de manera online. Malgrat tot, el procés seguirà obert fins al 30 de juny, sempre que no surti a pagar, en aquest cas el plaç finalitzaria el 27 d’aquell mateix mes.  

 

Ara bé, com tots sabem, la pandemia ens ha afectat en major o menor mesura a tots, i quin paper ocupa aquí la Covid-19? doncs un de molt protagonista. Els canvis més importants que s’han dut a terme en la campanya d’aquest any, son derivats de la situació generada per la pandemia i les seves conseqüències econòmiques ja que alguns seguiran arrossegant els efectes d’aquesta. 

 

Volem destacar algunes novetats que fan referencia als professionals en règim d’autònoms, plans de pensions, arrendaments, la inversió de criptomonedes…a més de les modificacions en el present IRPF: 

 

1.Nous trams del IRPF

 

 • És la principal novetat que s’aplica i afectarà als contribuents amb els ingressos més elevats. Aquests trams s’han elevat de cinc a sis amb un augment en el sisè d’un 47% per els contribuents amb rendes superiors a 300.000 euros. Per altra banda, s’han elevat els impostos en les rendes d’estalvis amb un nou tram que s’aplicarà a les persones que superin els 200.000 euros amb un 26%. 

 

Per tant, els trams per la renda de treball queden de la següent manera: 

 

 • 1r tram fins a 12.450 euros: 19%

 

 • 2n tram des de 12.450 fins a 20.200 euros: 24%

 

 • 3r tram des de 20.200 fins a 35.200 euros: 30% 

 

 • 4t tram des de 35.200 fins a 60.000 euros: 37% 

 

 • 5è tram des de 60.000 fins a 300.000 euros: 45% 

 

 • 6è tram a partir de 300.000 euros: 47%

 

En quant als trams de la renda d’estalvis, la situació queda així: 

 

 • 1r tram fins a 6.000 euros: 19%

 

 • 2n tram des de 6.000 fins a 50.000 euros: 21% 

 

 • 3r tram des de 50.000 euros fins a 20.000: 23% 

 

 • 4t tram (nou) a partir de 20.000 euros: 26%

2. Modificacions en la tributació d’autònoms

 

Per una banda, hi ha la possibilitat de tornar a ‘’agafar-se’’ a l’estimació objectiva tot i haber renunciar a ella en l’exercici anterior. I per altra banda, la modificació dels límits excloents. 

 

En quant a la modificació dels límits excloents per el IRPF de 2021, son un volum de rendiments íntegres en l’any anterior, derivats de les activitats econòmiques de 250.000 euros per el conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals, i 125.000 euros per les operacions en les existeixi la obligació d’expedir factura quan la persona destinada sigui empresari/a. Així mateix es fixa en 250.000 euros el volum de compra de béns, excloent les liquidacions d’immobilitzat. 

 

3. Reduccions dels plans de pensions

 

Es redueix de 2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable per aportacions a sistemes de prevensió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge de la persona contribuent. 

 

4. Novetats en els arrendaments

 

El Tribunal Suprem ha perfilat el concepte del cost d’adquisició satisfet en immobles adquirits a títol gratuït als efectes del càlcul de la seva amortització. 

 

La llei de Prevenció de Frau, ha aclarit que la reducció per arrendament d’immobles destinats a la vivenda, només poden aplicar-se sobre el rendiment net positiu calculat per la persona contribuent en la seva autoliquidació. 

 

5. Inversió en Criptomonedes

 

Les persones que hagin invertit en aquest actiu durant el 2021, hauran de declarar els beneficis obtinguts quan els seus ingresos siguin superiors als 1.000 euros. És una operació que s’ha de realitzar independentment de si els beneficis es tenen a Espanya o bé a l’estranger.