Calendari Fiscal 2016 l’Autònom i la Pime

 
GENER 2016:

 
Fins al dia 20:
• Retencions quart trimestre 2015: models 111 i 115

 
FEBRER 2016:
Fins al dia 1 de febrer:
• IRPF: Pagaments fraccionats Renda Quart trimestre 2015:
o Estimació directa: model 130
o Estimació objectiva: model 131
• IVA:
o Quart trimestre 2015. Autoliquidació: model 303
o Quart trimestre (o any 2015). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349
o Resum anual 2015: model 390
• Retencions, resum anual 2014: models 180 i 190
Fins al dia 29:
• Declaració anual d’operacions amb tercers, any 2015: model 347

 

ABRIL 2016:
Fins al dia 20:
• Retencions primer trimestre 2016: models 111 i 115
• IRPF: Pagaments fraccionats Renda Primer trimestre 2016:
o Estimació directa: model 130
o Estimació objectiva: model 131
• Societats: Pagaments fraccionats exercici en curs
• Règim general: model 202
• IVA:
o Primer trimestre 2016. Autoliquidació: model 303
o Primer trimestre 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

 

MAIG – JUNY 2016: Declaració anual de la renda
Des del 10 de maig fins al dia 25 de juny:
• Esborrany i declaració anual 2015 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: models D-100 i D-714
Des del 10 de maig fins al dia 30 de juny:
• Esborrany i declaració anual 2015 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu ia ingressar sense domiciliació: models D-100, D-714

 

JULIOL 2016:
Fins al dia 20:
• Retencions segon trimestre 2016: models 111 i 115
• IRPF: Pagaments fraccionats Renda segon trimestre 2016:
o Estimació directa: model 130
o Estimació objectiva: model 131
• IVA:
o Segon trimestre 2016. Autoliquidació: model 303
o Segon trimestre 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349
Fins al dia 25:
• Impost de societats:
• Declaració anual 2015. model 200

 

OCTUBRE 2016:
Fins al dia 20:
• Retencions tercer trimestre 2016: models 111 i 115
• IRPF: Pagaments fraccionats Renda tercer trimestre 2016:
o Estimació directa: model 130
o Estimació objectiva: model 131
• Societats: Pagaments fraccionats exercici en curs
• Règim general: model 202
• IVA:
o Tercer trimestre 2016. Autoliquidació: model 303
o Tercer trimestre 2016: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

 

DESEMBRE 2016:
Fins al dia 20:
• Societats: Pagaments fraccionats exercici en curs
• Règim general: model 202
Fins al 2 gener 2017
• Renda: Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva (mòduls) per 2017 i successius: Models 036 i 037
• IVA: Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per 2017 i successius: models 036 i 037