Àrea jurídica

QUÈ FEM?

El Departament Jurídic permet que els nostres clients comptin amb assessorament i recolzament legal per a resoldre les qüestions relacionades amb qualsevol branca del dret que puguin afectar l’empresa, per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb garanties i seguretat. Així, ens ocupem del compliment de les obligatorietats en matèria legal que l’empresa té. Igualment, defensem els interessos dels nostres clients, buscant solucions als conflictes que es puguin plantejar per a restaurar les relacions de l’empresa amb clients i proveïdors.

Finalment, com a advocats processalistes ens encarreguem de la defensa lletrada i assistència davant dels jutjats i tribunals de tot tipus de procediments judicials, ja sigui en l’esfera personal com empresarial.

PER A QUI HO FEM?

Treballem tant a nivell particular com empresarial, oferint els nostres serveis a tots aquells empresaris ja siguin AUTÒNOMS, PYMES o GRANS EMPRESES, que tinguin necessitats en matèria legal per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb garanties i seguretat.

També als PARTICULARS que estiguin sotmesos a procediments judicials, aportant el nostre assessorament i recolzament en la defensa jurídica dels seus interessos.

COM HO FEM?

 • Persona i família: procediments matrimonials i de parelles de fet (separacions i divorcis, nul·litats, extinció de la parella estable, acords prematrimonials i convenis reguladors), filiació, guarda i cura dels fills, potestat parental, reclamació d’aliments, incapacitats…
 • Successions: testaments, pactes successoris, reclamació llegítimes, acceptació d’herència, declaració d’hereus
 • Contractació: compravenda, arrendaments, donacions, etc.
 • Reclamacions de quantitat
 • Productes bancaris: clàusula terra, clàusula de despeses de constitució de préstecs hipotecaris, targetes revolving, accions Banco Popular, etc.
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual: responsabilitat derivada d’accidents de circulació, responsabilitat civil professional, responsabilitat per productes defectuosos, conflictes en matèria d’assegurances, etc.
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes, informació de nova normativa i legislació i preguntes en matèria jurídica
 • Constitució de societats (SL, SA, CB, SCP, Cooperatives, Fundacions, Associacions, Clubs Esportius, Societats amb participació estrangera), elaboració i modificació d’estatuts
 • Preparació i desenvolupament de reunions de consells d’administració i juntes generals de societats
 • Contractació mercantil
 • Fusions i escissions
 • Competència
 • Propietat industrial
 • Empresa familiar. Òrgans de gestió. Protocol familiar
 • Gestions de cobrament: morositat i impagats
 • Tramitació de documents. Subvencions i ajuts per a les empreses
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes, informació de nova normativa i legislació i preguntes en matèria jurídica
 • Delictes contra les persones
 • Delictes contra el patrimoni
 • Delictes societaris
 • Delictes contra els drets dels treballadors
 • Delictes contra el medi ambient
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes, informació de nova normativa i legislació i preguntes en matèria jurídica
 • Reclamacions econòmic–administratives
 • Recursos en via administrativa
 • Procediments davant la jurisdicció contenciosa–administrativa
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes, informació de nova normativa i legislació i preguntes en matèria jurídica
 • Arrendaments: redacció de contractes i resolucions, actualitzacions de rendes, procediments de reclamació de rendes i desnonament
 • Compravenda: planificació de transaccions immobiliàries, redacció de contracte
 • Propietat horitzontal

Contacta amb el departament jurídic

Facilita’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.