Informes pericials

QUÈ FEM?

Els informes pericials econòmics han guanyat força degut a la complexitat del sistema actual en matèria econòmica i legal. En els processos judicials, es fa imprescindible consultar a experts independents que analitzin i expliquin els documents econòmics i financers dins d’un dictamen pericial sòlid i senzill, que faciliti la comprensió de la terminologia comptable, tant per al jutge com per al client.

Cada cop és més habitual que en els processos judicials tinguin més importància aquests informes realitzats per un pèrit economista. Aquests documents poden ser aportats i ratificats en un judici, i el propi pèrit pot actuar com a testimoni en un procés i defendre amb solvència i efectivitat les conclusions extretes de l’estudi del cas, fet que pot ser determinant pel client.

PER A QUI HO FEM?

L’informe pericial està enfocat a les persones i/o empreses que estan sotmeses a un procediment judicial i volen contractar aquest servei per estalviar temps i costos, ja que l’informe pericial proporciona una possibilitat més gran de poder guanyar una demanda judicial.

Tanmateix el pèrit judicial compareix al judici per a ratificar i exposar l’informe, fet que pot afavorir en la resolució del procediment.

COM HO FEM?

 • Verificació i avaluació de dades comptables, xifres de negoci, marges, beneficis, patrimoni net, actiu i càrrega de treball efectiu
 • Determinació i anàlisi del lucre cessant
 • Indemnitzacions i expropiacions
 • Valoració d’intangibles
 • Anàlisis d’incompliments de condicions econòmiques contractuals
 • Competència deslleial
 • Quantificació de penalitzacions de contractes
 • Verificació de les actuacions deslleials o irregulars d’administradors, directius o treballadors
 • Revisió de documents i operacions financeres
 • Transgressió de drets de la propietat intel·lectual
 • Determinació de la quantitat indegudament cobrada per aplicació de clàusules sòl
 • Determinació de la quantitat indegudament cobrada per aplicació d’interessos abusius en targetes de crèdit revolving
 • Estudi de la imatge patrimonial publicada per Banco Popular en les accions de resolució de contractes per error en el consentiment dels subscriptors
 • Valoracions d’empreses i negocis
 • Assistència en arbitratges i litigis nacionals i internacionals
 • Contra – informes contractuals
 • Ratificació davant els tribunals
 • Reclamacions de jurisdicció davant els tribunals

Contacta amb l’Àrea d’Economia

Facilita’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.