Assessoria i consultoria mercantil

QUÈ FEM?

L’àrea mercantil té en compte totes les afeccions que l’empresa, ja sigui PYME o GRAN EMPRESA, té des del seu començament: es necessiten documents previs a l’inici de la seva activitat econòmica, i durant el transcurs de la seva vida econòmica: en supòsits de modificacions, baixes, ampliacions i qualsevol canvi que pugui realitzar la societat.

En tant que s’haurà constituir en una persona jurídica, hi ha diferents tràmits que cal realitzar d’acord amb l’estructura jurídica que millor s’adapti a les necessitats de cada empresa. Per això, estudiem el negoci des del seu plantejament inicial fins la seva entrada en funcionament de la forma més adequada per cada idea de negoci.

L’àrea mercantil s’enfoca des d’una perspectiva transversal, amb el treball d’economistesd’advocats i d’auditors, fet que ens permet tenir una valoració molt global de tots els aspectes que poden afectar el desenvolupament de l’empresa. Una bona organització mercantil permet tranquil·litat i atenuar la inversió: des de la reducció dels costos a la constitució fins a l’obtenció del finançament.

Un cop l’empresa està en funcionament, també s’han d’analitzar tots aquells canvis que es puguin realitzar, tenint com a objectiu buscar sempre l’opció més beneficiosa pel nostre client.

PER A QUI HO FEM?

A tots aquells AUTÒNOMS, PYMES o GRANS EMPRESES que vulguin constituir, modificar o cessar, les següents formes jurídiques:

 • SOCIETAT CIVIL PARTICULAR
 • SOCIETAT LIMITADA
 • SOCIETAT ANÒNIMA
 • COMUNITAT DE BENS
 • SOCIETAT LABORAL
 • COOPERATIVA
 • ASSOCIACIÓ
 • FUNDACIÓ

COM HO FEM?

 • Anàlisi i valoració de la millor opció jurídica per cada Autònom o PYME
 • Constitució de societats mercantils
 • Modificacions de les societats
 • Canvi de domicili
 • Cessament i/o modificació dels administradors
 • Modificació dels estatuts socials
 • Ampliacions i/o reduccions de capital
 • Modificacions de l’objecte social
 • Dissolució de societats mercantils
 • Reestructuració de societats mercantils (fusions, escissions, etc.)
 • Contractes mercantils
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria mercantil

Contacta amb l’Àrea d’Economia

Facilita’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.