Assessoria i consultoria comptable

QUÈ FEM?

A través de l’assessoria comptable i econòmica, facilitem a l’empresari tota aquella documentació que permeti tenir una visió global, clara i real de l’empresa, alhora que permeti prendre les decisions encertades, complint sempre amb la legalitat establerta.

El nostre objectiu és millorar la rendibilitat i l’increment dels beneficis, a través de l’anàlisi dels estats financers, es pronostica el futur de l’empresa en matèria econòmica – financera i es determinen les polítiques de funcionament com, per exemple, en recursos humans, inversions, finançament, comercialització o administració.

PER A QUI HO FEM?

Els nostres serveis estan enfocats a AUTÒNOMS, PYMES o GRANS EMPRESES, així com a entitats en l’àmbit de l’Administració de l’Estat, autonòmica i local.

COM HO FEM?

 • Confecció de la comptabilitat de manera personalitzada atenent a les necessitats i particularitats existents
 • Control i anàlisi de les comptabilitats que es confeccionin amb els mitjans de l’empresa, donant suport i supervisió a través de visites periòdiques
 • Anàlisi i valoració dels comptes de resultats, balanços, tresoreria, costos i riscos financers
 • Anàlisi de la liquiditat, estructura de l’endeutament, evolució dels resultats i rendibilitat econòmica
 • Tancament de l’exercici comptable, ja sigui a les nostres instal·lacions o a les pròpies de l’empresa
 • Classificació i arxiu de la documentació comptable
 • Confecció i presentació de la documentació i els impostos enfront a tercers
 • Presentació dels llibres comptables i comptes anuals al Registre Mercantil
 • Atenció de totes les consultes o dubtes que necessiti l’empresari respecte la seva situació comptable, financera i fiscal
 • Reunions periòdiques amb l’objectiu d’intercanviar impressions sobre el funcionament de l’empresa, per tal d’adaptar-la millor a les normes fiscals i comptables, ja sigui anualment, periòdicament o en el tancament de l’exercici, així com controlar l’evolució del negoci
 • Atenció telefònica, WhatsApp o per Internet de tota mena de consultes, dubtes i preguntes en matèria comptable

Contacta amb l’Àrea d’Economia

Facilita’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu.