Open/Close Menu Economistes - Advocats - Auditors Lleida

En aquests últims anys de crisi he escoltat nombrosos experts macroeconòmics donar classes magistrals del perquè, de les conseqüències, dels errors i dels grans pactes internacionals per sortir d’aquesta crisi. Tot això per descomptat enfocat sempre a les grans entitats bancàries i multinacionals. A l’inici de la crisi es van prendre mesures de com retallar…

En estos últimos años de crisis he escuchado a numerosos expertos macroeconómicos dar clases magistrales del porqué, de las consecuencias, de los errores y de los grandes pactos internacionales para salir de esta crisis. Todo ello por supuesto enfocado siempre a las grandes entidades bancarias y  multinacionales. Al inicio de la crisis se tomaron medidas…

En estos últimos años de crisis he escuchado a numerosos expertos macroeconómicos dar clases magistrales del porqué, de las consecuencias, de los errores y de los grandes pactos internacionales para salir de esta crisis. Todo ello por supuesto enfocado siempre a las grandes entidades bancarias y  multinacionales. Al inicio de la crisis se tomaron medidas…