Que fem:

 

La protecció de dades obliga a qualsevol empresari que tingui al seu abast dades de caràcter personal a complir amb la Llei LOPD. Des de Roig & Roig donem suport als empresaris en aquest àmbit,  tramitem la inscripció a la AGPD i el seu corresponent seguiment i control d’acord a la Llei.

 

Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors col·labora amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, oferint  un pla d’adaptació a la Llei de Protecció de Dades (LOPD) per a tots els col·legiats.

 

A qui ho fem:

Els serveis de  Protecció de dades estan dirigits a totes aquelles empreses o institucions que gestionen i tracten dades de caràcter personal.

 

Com ho fem:

Els serveis que oferim per complir amb la vigent Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les següents:

  • Identificació i inscripció dels fitxers en l’Agencia espanyola de  Protecció de Dades.
  • Determinació del nivell de seguretat dels fitxers (baix, mig, alt).
  • Formació al responsable de seguretat i al personal amb accés a dades personals.
  • Llibre de seguretat.
  • Si tenen càmeres de videovigilància, realitzem tota la documentació necessària i la seva adaptació a la LOPD.
  • Redacció dels contractes d’accés a dades per part de tercers (assessories, assegurances, informàtics, etc.).
  • Auditoria Externa, en el cas que es sol·liciti o sigui de nova creació.
  • Document d’Auditoria Interna Bianual (La LOPD obliga a realitzar una Auditoria cada dos anys però potser realitzada pel mateix responsable de seguretat).
  • Consultes i assessorament.

La protecció de dades es d’obligat compliment pel maneig de dades de caràcter personal dels clients, per això oferim un servei totalment personalitzat a cada empresa,  tenint en compte les instal·lacions, el personal, el numero d’ordinadors existents i el nivell de dades amb les que compten.

 

Tanmateix, l’empresa sempre rebrà el recolzament dels professionals de Roig & Roig Economistes – Advocats – Auditors, per tal de poder portar a terme la correcta aplicació de la Normativa, donant suport i formació en el tractament de les dades personals.

 

CONTACTE ÀREA PROTECCIÓ DE DADES: fiscal@roigiroig.com / 973.270.670 – Ext. 1